Ośrodek Enterprise Europe Network przy Funduszu Górnośląskim S.A. Oddział w Katowicach, zaprasza przedsiębiorców do udziału w
V edycji MIĘDZYNARODOWEJ GIEŁDY KOOPERACYJNEJ.

Giełda odbędzie się 8 CZERWCA 2018 roku w ramach XIV FORUM NOWEJ GOSPODARKI w Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum w Katowicach, przy ul. Ligockiej 103.

Śląskie w drodze na Szczyt Klimatyczny COP 24 – to myśl przewodnia XIV Forum. Wśród podejmowanych tematów znajdą się m.in.: gospodarka zasobooszczędna i energooszczędna, zielona gospodarka, gospodarka niskoemisyjna czy rewitalizacja terenów zdegradowanych.

Spotkania B2B kierowane są do podmiotów działających w obszarze technologii środowiskowych, m.in. takich jak:

• Technologie efektywności energetycznej
• Efektywność energetyczna w budynkach (techniki budynkowe, techniki ogrzewania, techniki wentylacji, okna, oświetlenie)
• Odnawialne źródła energii (fotowoltaika i technologie solarne, pompy ciepła, bioenergia, małe elektrownie wodne)
• Prawo i podatki,
• Techniki pomiarowe,
• Systemy zarządzania budynkiem/ systemy zarządzania energią/ rozwiązania IT.
• Technologie wodno-ściekowe,
• Technologie przetwarzania odpadów,
• inne technologie środowiskowe.

Giełda B2B to wciąż jeden z najbardziej efektywnych sposobów na nawiązanie nowych kontaktów biznesowych z partnerami zagranicznymi. Spotkania odbywają się w jednym dniu i w jednym miejscu, a udział w nich jest nieodpłatny.

WAŻNE INFORMACJE:

– DO 6 CZERWCA 2018 – REJESTRACJA I UTWORZENIE PROFILU FIRMY NA STRONIE
GIEŁDY https://b2bharmo.com/Katowice2018

Prosimy nie odkładać rejestracji na ostatnia chwilę!
Im szybciej umieszczą Państwo swój profil w systemie B2B, tym większe będą szanse na znalezienie odpowiednich partnerów do współpracy.

– do 6 czerwca 2018 – wybór partnerów do rozmów on line
– 8 czerwca – Spotkania B2B w godzinach od 09.30 – 14.00
– na kilka dni przed giełdą, każdy uczestnik będzie mógł pobrać swój indywidualny
harmonogram spotkań ze strony internetowej,

Giełda kooperacyjna organizowana jest we współpracy z następującymi partnerami:
• Ośrodki Enterprise Europe Network przy Funduszu Górnośląskim SA Oddział w Katowicach, Regionalnej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Ostrawie oraz przy ZENIT GmbH NRW.Europa,
• Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum,
• Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa AHK,
• Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Exportera.

W razie pytań prosimy o kontakt z ośrodkiem Enterprise Europe Network w Katowicach:
e-mail: enterprise@oddzial.fgsa.pl
tel.: 32 72 85 865; 32 72 85 907; 32 72 85 829

Zapraszamy do udziału!

Ośrodek Enterprise Europe Network
Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach

Rejestracja

Rejestracja XIV Forum Nowej Gospodarki

Więcej

O forum

Celem Forum Nowej Gospodarki jest zbudowanie trwałej platformy współpracy w trójkącie biznes - nauka - administracja, wspierającej rozwój „nowej gospodarki” w Polsce.

Więcej