XIII Forum Nowej Gospodarki

Czysta energia, czyste powietrze

24 kwietnia 2018 r.
Centrum Informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej, Kraków, ul. Kawiory 21 

 

8:00 – 8:45         Rejestracja uczestników

9:00 – 10:40       Sesja wprowadzająca

Przewodniczący sesji: prof. Jerzy Lis, Prorektor ds. Współpracy Akademii Górniczo-Hutniczej

9:00 – 9:15        Otwarcie konferencji:

 • Tadeusz Słomka, Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej
 • Jacek Krupa, Marszałek Województwa Małopolskiego
 • Piotr Ćwik, Wojewoda Małopolski

9:15 – 9:30         Jak wykorzystać potencjał energetyki dla rozwoju Polski?  – Grzegorz Tobiszowski,                                            Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii

9:30 – 9:45         Program Czyste Powietrze  – Piotr Woźny, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do                                        spraw programu „Czyste Powietrze”

9:45 – 10:00       Wsparcie dla badań i rozwoju na rzecz innowacyjnej energetyki – prof. Maciej Chorowski,                               Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

10:00 – 10:15     Polityka energetyczna dla wyzwalania potencjału gospodarki – dr inż. Wojciech Myślecki,                                 Politechnika Wrocławska, Konsorcjum Smart Power Grids Polska

10:15 – 10:25     Działania grupy PGE dla poprawy stanu środowiska i rozwoju energetyki rozproszonej –                                   Bartosz Fedurek, dyrektor Departamentu Inwestycji w PGE S.A.

10:25 – 10:35     Innowacyjna polska technologia odzysku lokalnej biomasy z odpadów – Paweł Miller,                                         Wiceprezes Zarządu Bioelektra Group SA

10:40 – 11:00     Przerwa

11:00 – 13:00     Sesja tematyczna 1:   Polityka antysmogowa

Przewodniczący sesji: dr Sławomir Kopeć, Dyrektor Centrum Zaawansowanych Technologii Miasta Przyszłości AGH

11:05 – 11:20     Rządowy program „Smog Stop” (w tym finansowanie termomodernizacji) – Piotr Woźny,                             Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw programu „Czyste Powietrze”

11:20 – 11:35    Małopolska walczy o czyste powietrze – Marzena Gancarz, Zespół Ochrony Powietrza,                             Departament Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

11:35 – 11:45     Laboratorium Skawina – Tomasz Ożóg, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina

11:45 – 11:55     Gaz w walce ze smogiem – Henryk Mucha, Prezes Zarządu PGNiG Obrót Detaliczny                                       Sp. z o.o.

11:55 – 12:05      Jaka taryfa antysmogowa?  – dr Stanisław Tokarski, Pełnomocnik Dyrektora Centrum                                    Energetyki AGH

12:05 – 12:55      Jak skutecznie walczyć ze smogiem?

                              Dyskusja panelowa i głosy z sali:

Moderator: Edwin Bendyk, Kierownik Działu Naukowego w tygodniku „Polityka”

 • Paweł Ciećko, Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
 • Andrzej Guła, Polski Alarm Smogowy
 • Zbigniew Michniowski, Prezes Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités”
 • Robert Bażela, Kierownik Zespołu Środków Krajowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
 • Józef Neterowicz, ekspert Związku Powiatów Polskich, ekspert Centrum Adama Smitha
 • Łukasz Tekeli, Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

13:00 – 13:15     Przerwa

13:15 – 14:45     Sesja tematyczna 2:  Energetyka rozproszona

Przewodniczący sesji: prof. Zbigniew Hanzelka, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH

13:20 – 13:40     Perspektywy rozwoju klastrów energii (w tym podsumowanie pierwszego konkursu na                                       certyfikację pilotażowych klastrów energii)  – Andrzej Kaźmierski, Dyrektor Departamentu                             Energii Odnawialnej, Rozproszonej i Ciepłownictwa w Ministerstwie Energii

13:40 – 14:40     Energetyka rozproszona – uwarunkowania i perspektywy rozwoju, kierunki działań,                                             możliwości wspierania

Dyskusja panelowa i głosy z sali:

 • Leszek Bajorek Fiałkowski, Prezes Zarządu ZEW Niedzica SA
 • Roman Gabrowski, Prezes Zarządu Tauron Ekoenergia sp. z o.o.
 • dr hab. Marek Kisiel-Dorohinicki, Kierownik Katedry Informatyki, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH
 • Andrzej Piotrowski, Doradca Ministra Energii
 • Robert Szlęzak, Prezes Porozumienia Klastrów Energii „KlasGrid”
 • Robert Zasina, Prezes Zarządu Tauron Dystrybucja SA

14:45  – 15:30    Przerwa (lunch)

15:30 – 17:20     Sesja tematyczna 3:  Ciepłownictwo

Przewodniczący sesji: prof. Wojciech Nowak, Dyrektor Centrum Energetyki AGH

15:35 – 15:55     Problemy dużych i małych ciepłowni  Jacek Szymczak, Prezes Izby Gospodarczej                                         „Ciepłownictwo Polskie”

15:55 – 16:05     Modele i źródła finansowania inwestycji z zakresu ciepłownictwa – dr Wiesław                                               Samitowski, Prezes Zarządu Dagnus Sp. z o.o.

16:05 – 16:15     Pakiet dla Miast Średnich – Piotr Sękowski, menedżer inwestycyjny, Polski Fundusz                                      Rozwoju

16:15 – 17:15     Ciepłownictwo – jak sprostać wyzwaniom i wykorzystać szanse?

Dyskusja panelowa i głosy z sali:

 • Jan T. Duda, AGH, Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego
 • Wojciech Ignacok, Prezes Zarządu Geotermia Podhalańska SA
 • Paweł Miller, Wiceprezes Zarządu Bioelektra Group SA
 • Grzegorz Ratter, Prezes Zarządu MPEC Nowy Targ Sp. z o.o.
 • dr Wiesław Samitowski, Prezes Zarządu Dagnus Sp. z o.o.
 • Jacek Szymczak, Prezes Izby Gospodarczej „Ciepłownictwo Polskie”

17:20 – 17:40     Przerwa

17:40 – 18:30     Sesja finałowa

17:40 – 18:00     Podsumowanie sesji tematycznych:

 • dr Sławomir Kopeć, Dyrektor Centrum Zaawansowanych Technologii Miasta Przyszłości AGH
 • Zbigniew Hanzelka, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH
 • Wojciech Nowak, Dyrektor Centrum Energetyki AGH

18:00 – 18:25     Wnioski i rekomendacje:

 • Olgierd Dziekoński, Członek Rady Programowej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej
 • Andrzej Guła, Polski Alarm Smogowy
 • Andrzej Piotrowski, Doradca Ministra Energii

18:25 – 18:30     Zamknięcie konferencji: prof. Tadeusz Słomka, Rektor AGH

18:45 – 20:45     Kolacja