Program ramowy X FNG

POBIERZ SZCZEGÓŁOWY PROGRAM X FNG

Program szczegółowy X FNG

8.00-8.45

Budynek nr 3,

Recepcja

Rejestracja uczestników
9.00-10.30

Budynek nr 3,

Sala nr 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.00-10.30

Budynek nr 3,

Sala nr 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.00-10.30

Budynek nr 8,

Sala nr 1

(parter)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panele Równoległe:
Sesja 1. Ograniczenie niskiej emisji w miastachTematyka:Niska emisja to także problem przedmieść i terenów wiejskich – nie mniejszy niż w miastach.

 • Co jest głównym źródłem niskiej emisji w miastach (lub szerzej, jeśli zostanie uwzględniona uwaga wstępna)?
 • Jak powiązać przeciwdziałanie niskiej emisji i programy gospodarki niskoemisyjnej?
 • Jakie powinny być normy dla kotłów i paliw?
 • Jakie są konsekwencje niskiej emisji na zdrowie człowieka?
 • Jakie są obecnie przeszkody społeczne i instytucjonalne, które utrudniają walkę z ograniczeniem niskiej emisji oraz jaka jest droga do ich pokonania?
 • Inicjatywa Marszałka Województwa Śląskiego dot. powołania zespołu przygotowującego założenia do uchwały antysmogowej

Moderator: Piotr Siergiej, Polski Alarm Smogowy

Do dyskusji zostali zaproszeni:

 • dr hab. n. med. Joanna Kasznia-Kocot, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Witold Śmiałek, Doradca Prezydenta Miasta Krakowa ds. jakości powietrza
 • Łukasz Tekeli, Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
 • Krzysztof Rodak, Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.
 • Andrzej Guła, Prezes Stowarzyszenia Krakowski Alarm Smogowy

Sesja 2. Rewitalizacja energetyczna budynków

Tematyka:

Czym jest budynek efektywny energetycznie (jakimi cechami powinien się charakteryzować)?

 • Czy cechy te mogłyby stanowić wytyczne do tworzenia przepisów prawa (czy trzeba to prawnie uregulować czy  tylko stworzyć zbiór zasad wraz z wytycznymi technicznymi do dobrowolnego stosowania ale przy zwiększonej świadomości właścicieli i zarządców budynków, co można osiągnąć poprzez poprawę efektywności energetycznej) stanowiących podstawę rewitalizacji budynków?
 • Czy w oparciu o te przepisy możliwe byłoby przekształcenie istniejącego budynku np. z lat 60-tych w budynek efektywny energetycznie, tak żeby było to ekonomicznie uzasadnione?
 • Termomodernizacja czy poprawa efektywności energetycznej budynków?
 • Rewitalizacja budynków przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii.
 • Dlaczego konieczne jest wspieranie i edukacja społeczeństwa w kierunku działań termomodernizacji i zwiększenia efektywności energetycznej budynków? Jak praktycznie można do tego dojść?

Moderator: Janusz Starościk, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych

Do dyskusji zostali zaproszeni:

 • mgr inż. Ewa Kosmala, Członek Zarządu PLGBC, Technical Manager w Knauf Insulation
 • Szymon Jackowski, Dyrektor Departamentu Budownictwa Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa
 • mgr inż. Grzegorz Gowarzewski, Członek Prezydium Rady Śląskiej Izby Budownictwa, Prezes Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
 • Mirosław Bobrzyński, Wiceprezes Zarządu Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum

Sesja 3. Ubóstwo energetyczne

Tematyka:

• Czym objawia się ubóstwo energetyczne np. w Polsce? Czy różnimy się w tym względzie od innych krajów UE?
• W jaki sposób skutecznie rozwiązać problem ubóstwa energetycznego?
• Jakie są dobre praktyki w walce z ubóstwem energetycznym?

 

Moderator: ks. Piotr Brząkalik, Proboszcz Parafii MBNP w Katowicach

 

Do dyskusji zostali zaproszeni:

 • Anna Bednarska, Naczelnik Departamentu Rozwoju Rynków i Spraw Konsumenckich, Urząd Regulacji Energetyki
 • ks. Tomasz Nowak, Zastępca Dyrektora Caritas Archidiecezji Katowickiej
 • Dominik Owczarek, Kierownik Projektów/Analityk, Instytut Spraw Publicznych
 • Dariusz Szwed, Członek Rady Fundatorów oraz Przewodniczący Rady Programowej Zielonego Instytutu
 • Szymon Liszka, Prezes Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii
10.30-10.50

Budynek nr 3,

Sala cateringowa

Przerwa kawowa
11.00-11.10

Budynek nr 3,

Sala nr 1

Uroczyste otwarcie Forum
Moderator: red. Elżbieta Kazibut-Twórz, Dziennik ZachodniWystąpienia gości honorowych i organizatorów:

 • Wojciech Saługa, Marszałek Województwa Śląskiego
 • Grzegorz Lipiec, Członek Zarządu Województwa Małopolskiego
 • Małgorzata Mańka-Szulik, Przewodnicząca Zarządu Metropolia Silesia – Górnośląski Związek Metropolitalny, Prezydent Miasta Zabrze
 • Waldemar Bojarun, Wiceprezydent Miasta Katowice
 • Johannes Remmel, Minister Ochrony Klimatu, Środowiska, Rolnictwa, Natury i Ochrony Konsumenta Nadrenii Północnej-Westfalii
 • Roman Trzaskalik, Prezes Zarządu Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum
11.10-12.45

Budynek nr 3,

Sala nr 1

Sesja plenarna: Miks energetyczny Polski Południowej – strategie i inicjatywy

Tematyka:

• Czy odnawialne źródła energii są alternatywą dla węgla w Polsce Południowej?
• Gdzie są alternatywne miejsca pracy dla górników?
• Jak będzie wyglądał proces stopniowego odejścia od węgla w Miksie energetycznym Polski Południowej?
• Czy możliwe jest bezpieczeństwo energetyczne Polski Południowej w oparciu o 100% odnawialnych źródeł energii?
• Czego oczekuje rynek i mieszkańcy Polski Południowej?
• Jak wygląda przemysł produkcji urządzeń dla OZE w Polsce Południowej (zyskowność, innowacyjność, trwałe miejsc pracy)?

Moderator: red. Elżbieta Kazibut-Twórz, Dziennik Zachodni

Wprowadzenie: Johannes Remmel, Minister Ochrony Klimatu, Środowiska, Rolnictwa, Natury i Ochrony Konsumenta Nadrenii Północnej-Westfalii

Do dyskusji zostali zaproszeni:

 • Wojciech Saługa, Marszałek Województwa Śląskiego
 • Grzegorz Tobiszowski, Sekretarz Stanu Ministerstwa Energii
 • Andrzej Czerwiński, Poseł na Sejm RP, Komisja ds. Energii i Skarbu Państwa
 • Leopold Herbert Gabryś, Przewodniczący Komitetu ds. energii i polityki klimatycznej Krajowej Izby Gospodarczej
 • Jacek Czech, Dyrektor ds. Rozwoju, Krajowa Izba Gospodarcza
 • Kamil Pluskwa-Dąbrowski, Prezes Rady Krajowej Federacji Konsumentów
 • Grzegorz Wiśniewski, Prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej
12.45-12.50

Budynek nr 3,

Sala cateringowa

Przerwa kawowa
12.50-13.50

Budynek nr 3,

Sala nr 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.50-13.50

Budynek nr 3,

Sala nr 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.50-13.50

Budynek nr 8,

Sala nr 1

(parter)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panele równoległe:

Sesja 4. Miasto przyszłości Polski Południowej

Tematyka:

• Czy smart cities to miasta inteligentne czy miasta użyteczne?
• Jak zmieni się paradygmat zarządzania miastem w przyszłości?
• Czy w zarządach miast podjęto działania w celu stworzenia standardów obsługi klienta w smart cities?
• Jakie są standardy zarządzania smart cities oraz na czym one powinny polegać?

Moderator: Paweł Podsiadło, Wiceprezes Zarządu Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum

Do dyskusji zostali zaproszeni:

 • Małgorzata Mańka-Szulik, Przewodnicząca Zarządu Metropolia Silesia – Górnośląski Związek Metropolitalny, Prezydent Miasta Zabrze
 • Waldemar Bojarun, Wiceprezydent Miasta Katowice
 • Janusz Sepioł, Generalny Projektant Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego
 • dr Sławomir Kopeć, Dyrektor Centrum Zaawansowanych Technologii Miasta Przyszłości AGH
 • prof. zw. dr hab. inż. Jacek Szołtysek, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Krzysztof Rodak, Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.
 • Anna Sikorska, Dimension Data Polska
 • Krzysztof Kardaś, Dyrektor Centrum Kompetencyjnego Smart City w Proximus S.A.

Sesja 5. Transformacja energetyczna miast

Tematyka:

• Czy możliwe jest bezpieczeństwo energetyczne miasta w oparciu o 100% odnawialnych źródeł energii?
• W jaki sposób wykorzystać fundusze europejskie i dotacje do transformacji energetycznej?
• Jaki są możliwe działania, które podniosą efektywność wykorzystania energii w miastach, nie tylko w odniesieniu do zastosowania nowych źródeł energii?

Moderator: Jan Olbrycht, Poseł do Parlamentu Europejskiego

Do dyskusji zostali zaproszeni:

 • Edward Lasok, Prezydent Miasta Mysłowice
 • Wojciech Zabłocki, Burmistrz Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
 • Jan Popczyk, Dyrektor Centrum Energetyki Prosumenckiej Politechniki Śląskiej
 • Szymon Liszka, Prezes Zarządu Fundacji Efektywnego Wykorzystania Energii

Sesja 6. Rola i zadanie parków przemysłowych i naukowo-technologicznych w realizacji polityki innowacyjnej państwa

Tematyka:

• Jaką rolę współcześnie pełnią parki przemysłowe i naukowo-technologiczne w realizacji polityki innowacyjnej państwa?
• Przykłady prowadzonych działań innowacyjnych.

Moderator: Roman Trzaskalik, Prezes Zarządu Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum

Do dyskusji zostali zaproszeni:

 • Jarosław Gowin, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • dr inż. Ewa Rybińska, Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
 • Wojciech Przybylski, Prezes Krakowskiego Parku Technologicznego Sp. z o.o.
 • Jerzy Dudzik, Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego “AGROREG” S.A.
 • dr Marcin Kozak, Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.
13.50-14.35

Budynek nr 3,

Sala cateringowa

Lunch
 14.35-15.45

Budynek nr 3,

Sala nr 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.35-15.45

Budynek nr 3,

Sala nr 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesja 7. Lokalne społeczności energetyczne

Tematyka:

• Dobre praktyki wśród lokalnych społeczności energetycznych
• Przykład działania gminy Saerbeck (Nadrenia Północna-Westfalia)
• Rodzime przykłady spółdzielni energetycznych: „Nasza Energia”, Gmina Kisielice
• Pomysł tworzenia klastrów energetycznych, który pojawi się prawdopodobnie w zapisach nowej ustawy o OZE – czy mogą występować razem, obok lub zamiast spółdzielni energetycznych?

Moderator: Anna Ogniewska, Specjalista ds. Energetyki Odnawialnej, Fundacja Greenpeace Polska

Do dyskusji zostali zaproszeni:

 • Ewa Sufin-Jacquemart, Prezes Fundacji Strefa Zieleni
 • mec. Adam Frąckowiak, Radca Prawny, Kancelaria WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr Sp. k.
 • Leszek Kuliński, Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej
 • Tomasz Koprowiak, Doradca Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie
 • Arnold Rabiega, Spółdzielnia „Nasza Energia” w Zamościu

Sesja 8. Miasto dla ludzi

Tematyka:

• Postęp czyli co? O nowej polityce i definiowaniu rozwoju miast.
• Miasto i ludzie: jak budować zdrowe społeczności miejskie?
• Wyzwania międzysektorowości – jak budować efektywne procesy społeczne, które wymagają współdziałania różnych polityk publicznych (rewitalizacja, kultura, polityka społeczna).
• Demokracja miejska – nowe narzędzia, stare przyzwyczajenia?
• Budżet obywatelski, konsultacje społeczne, inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców.
• Przestrzeń miasta – wielofunkcyjność, komunikacja, zagospodarowanie przestrzenne, zieleń.

Moderator: Artur Celiński, Kongres Ruchów Miejskich

Do dyskusji zostali zaproszeni:

 • Joanna Erbel, Prezeska Fundacji Blisko
 • Barbara Nawrocka, Architekt w Kolektywie Palce lizać
 • Przemysław Filar, Prezes Towarzystwa Upiększania Miasta Wrocławia
 • Paweł Wyszomirski, Członek Zarządu Fundacji Napraw Sobie Miasto
 • Jarosław Makowski, Fundacja Miasto Think Tank
15.45-16.00
Budynek nr 3, Sala nr 1
Podsumowanie i zamknięcie konferencji
9.00-16.00(wydarzenie całodniowe) III Polsko-Niemiecka Giełda Kooperacyjna (Spotkania B2B)

Tematyka

 • technologie energooszczędne
 • odnawialne źródła energii
 • efektywność energetyczna
 • inteligentne sieci energetyczne
 • budownictwo niskoenergetyczne

Wymagana odrębna rejestracja

17.00-21.00(wydarzenie plenerowe) Piknik Nauki i Kultury
Czyli jak innowacyjny potrafi być Śląsk? Plenerowa wystawa technologiczna, pokazy naukowe, warsztaty technologiczne i moc energooszczędnych atrakcji dla młodszych i starszych. Ponadto wspólne grillowanie i zabawa przy występach śląskich artystów. Gwiazda wieczoru – celtycki koncert zespołu Carrantuohill. Dla żądnych mocnych wrażeń – symulatory zderzeń i dachowania.
Wstęp wolny!

Media społecznościowe

O FORUM

Celem Forum Nowej Gospodarki jest zbudowanie trwałej platformy współpracy w trójkącie biznes - nauka - administracja, wspierającej rozwój „nowej gospodarki” w Polsce.

Więcej