Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum oraz Ośrodek Enterprise Europe Network przy Funduszu Górnośląskim S.A. Oddział w Katowicach dziękują za udział w III edycji POLSKO – NIEMIECKIEJ GIEŁDY KOOPERACYJNEJ, która odbyła się w ramach X FORUM NOWEJ GOSPODARKI.

Wiodącą tematyką X Forum były transformacja energetyczna Polski Południowej i budowanie miast przyszłości, dlatego proponowane spotkania B2B skierowane były do firm działających w następujących sektorach:

·         technologie energooszczędne,
·         odnawialne źródła energii (kolektory słoneczne, pompy ciepła, fotowoltaika, energetyka wiatrowa),
·         efektywność energetyczna,
·         inteligentne sieci energetyczne (automatyka budynkowa),
·         budownictwo niskoenergetyczne,
·         oraz rozwiązania IT dla powyższych sektorów.

Podobnie jak w zeszłych latach, udział w giełdzie kooperacyjnej zapowiedziały niemieckie firmy z partnerskiego Landu Północnej Nadrenii – Westfalii, operujące w powyższych sektorach. Organizowane spotkania B2B były niepowtarzalną okazją do nawiązania współpracy z niemieckimi i polskimi partnerami. To najefektywniejsza i bezkosztowa metoda nawiązywania nowych kontaktów biznesowych z zagranicznymi partnerami w jednym miejscu i w jednym dniu.

Spotkania odbywały się w jęz. angielskim / niemieckim / polskim.

Media społecznościowe

O FORUM

Celem Forum Nowej Gospodarki jest zbudowanie trwałej platformy współpracy w trójkącie biznes - nauka - administracja, wspierającej rozwój „nowej gospodarki” w Polsce.

Więcej