logo jasne

Skrivanek_logo_v9_www

logo gpw

projekt tablicy

Projekt pt. “Rewitalizacja prosumenckich mikroinstalacji energoelektrycznych (REWIPROMIEN)” realizowany jest w ramach programu GEKON – Generator Koncepcji Ekologicznych, który jest wspólną inicjatywą Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).

Media społecznościowe

O FORUM

Celem Forum Nowej Gospodarki jest zbudowanie trwałej platformy współpracy w trójkącie biznes - nauka - administracja, wspierającej rozwój „nowej gospodarki” w Polsce.

Więcej