województwo śląskie
Marszałek Województwa Śląskiego
Wsparcie zadania z budżetu samorządu Województwa Śląskiego
www.slaskie.pl

Województwo Śląskie jest największym regionem przemysłowym w Polsce. Położone jest w południowej części kraju, sąsiadując z województwami: opolskim, łódzkim, świętokrzyskim i małopolskim, od południa granicząc z Republiką Czeską i Republiką Słowacji. Chociaż zajmuje czternastą pozycję wśród województw pod względem powierzchni jest drugie pod względem liczby ludności. Województwo śląskie nie ma jednego centralnego ośrodka. Administracja, nauka, kultura i biznes koncentrują się jednak przede wszystkim w rejonie Katowic, Sosnowca, Bytomia, Gliwic, Zabrza, Chorzowa i Tychów. Ważna rolę odgrywają w województwie również centra subregionalne takie jak Bielsko-Biała, Częstochowa i Rybnik. Marszałkiem Województwa Ślaskiego jest Pan Wojciech Saługa.

vii_fng_org_02

Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum
pnt.euro-centrum.com.pl

Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum to ośrodek innowacyjności, który wspiera przedsiębiorczość w rozwoju technologii energooszczędnych i poszanowaniu energii w budynkach. Oferuje laboratoria i sprzęt badawczy, usługi szkoleniowe i doradcze, ułatwiając dostęp do wiedzy i wyników najnowszych badań z branży, a także tworząc na swoim terenie warunki sprzyjające dla lokalizacji firm zaawansowanych technologii i otoczenia biznesu.
Na terenie katowickiego Parku znajduje się jeden z najbardziej ekologicznych obiektów w Europie – budynek pasywny nagrodzony przez Komisję Europejską nagrodą Greeen Buidling 2013. Jest zasilany źródłami energii odnawialnej, które sprawiają, iż jego zapotrzebowanie energetyczne jest 8 raz mniejsze niż w obiektach tradycyjnych. Budynek pasywny jest jednocześnie siedzibą innowacyjnych firm, laboratorium badawczym i centrum przetwarzania danych, gdzie mieści się nowoczesne Data Center certyfikowana przez Uptime Institute.
Park inwestuje w „zielone budownictwo”, to dlatego na jego terenie stanęły jeszcze dwa kolejne obiekty, hale produkcyjne z powierzchnią wdrożeniową, spełniające parametry niskoenergetyczne. W Parku znajduje się także największa w Polsce badawcza instalacja fotowoltaiczna. W Parku Euro-Centrum działa także – akredytowane przez Urząd Dozoru Technicznego – Centrum Szkoleniowe Nowoczesnych Technik Grzewczych z pracowniami warsztatowymi kotłów małej mocy na paliwa stałe, pomp ciepła, kolektorów i systemów słonecznych oraz systemów wentylacji. Mieści się tu także Centrum Testowania Systemów Solarnych wyposażone w jedyny taki w kraju stacjonarny symulator słoneczny do badania wydajności kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych.
Park wspiera także tworzenie firm technologicznych i inwestuje w rozwiązania w zakresie pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.
2804

Uniwersytet Śląski w Katowicach
www.us.edu.pl

Uniwersytet Śląski w Katowicach jest jedną z największych uczelni w Polsce. Tworzy ją dwanaście wydziałów oraz jednostki uczelniane, które oferują łącznie 46 kierunków studiów i ponad 130 specjalności. Uczelnia kształci prawie 40 000 studentów, Posiada ponad 440 umów bilateralnych z 36 krajami świata o współpracy naukowo-badawczej i dydaktycznej oraz wymianie studentów i wykładowców. Uniwersytet prowadzi 600 projektów badawczych, współrealizowanych z różnymi instytucjami z kraju i zagranicy. Ponadto Uniwersytet Śląski realizuje ponad 1000 własnych projektów. Wiele wśród nich ukierunkowanych jest na innowacyjność i zastosowanie w praktyce. Rektorem Uczelni jest JM prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

logo_UE_granat_na_bialym_rgb

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
www.ue.katowice.pl

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach jest największą regionalną uczelnią kształcącą w zakresie nauk społeczno-ekonomicznych oraz jedną z pięciu państwowych uczelni ekonomicznych w kraju. Uniwersytet jest równocześnie jedną z najstarszych uczelni na Górnym Śląsku – istnieje od 1936 r. Uczelnia kształci ponad 15 000 studentów na czterech wydziałach: Ekonomii, Zarządzania, Finansów i Ubezpieczeń oraz Informatyki i Komunikacji. Prowadzi projekty badawcze o zasięgu krajowym i międzynarodowym. W swojej działalności naukowej Uniwersytet Ekonomiczny wykorzystuje też wiedzę i doświadczenie wynikające z funkcjonowania w zurbanizowanym i postindustrialnym regionie. Rektorem Uczelni jest JM prof. dr hab. Leszek Żabiński.

pslaska1

Politechnika Śląska w Gliwicach
www.polsl.pl

Politechnika Śląska, uczelnia o 63-letniej tradycji, na dwunastu wydziałach kształci obecnie około 30 000 studentów. Uczelnia posiada ogromny potencjał badawczy. Jej nowocześnie wyposażone laboratoria i wysoko wykwalifikowana kadra naukowa tworzą szczególne warunki komercjalizacji badań naukowych. Politechnika wychodzi naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców oferując szeroki zakres badań, ekspertyz i usług wykorzystujących aparaturę oraz wiedzę ekspercką pracowników naukowych Uczelni. Rektorem Uczelni jest JM prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Karbownik.

vii_fng_org_03
Euro InnoPark
www.euroinnopark.eu

Celem Euro InnoPark Sp. z o.o., instytucji otoczenia biznesu, powstałej w 2011 roku w Krakowie, jest budowanie trwałej platformy współpracy w trójkącie biznes-nauka-administracja, wspierającej rozwój nowej gospodarki w Polsce. W ramach naszej działalności organizujemy seminaria i konferencje technologiczne, popularyzujące prorozwojowe rozwiązania, we współpracy z przedstawicielami środowisk akademickich, administracji samorządowej, podmiotami działającymi w sektorze innowacyjnej gospodarki oraz instytucjami otoczenia biznesu. Działalność Euro InnoParku obejmuje również doradztwo strategiczne w obszarze innowacyjnej gospodarki, przygotowywanie i zarządzanie przedsięwzięciami inwestycyjnymi, realizację projektów innowacyjnych, poszukiwanie partnerów do badań i wdrożeń, doradztwo w procesach innowacyjnych i inwestycyjnych, tworzenie biznesowej platformy współpracy pomiędzy instytucjami naukowo-badawczymi i podmiotami gospodarczymi, a także organizację szkoleń. Euro InnoPark specjalizuje się w usługach dla sektorów efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii.

logo

Stowarzyszenie Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych
www.forumparkow.pl

Misją Stowarzyszenia jest inicjowanie działań propagujących ideę parków przemysłowych oraz technologicznych, w tym wymiany informacji, opinii, doświadczeń, integracji parków przemysłowych i technologicznych w Polsce oraz współpracy z inkubatorami przedsiębiorczości i strefami ekonomicznymi. Celem Stowarzyszenia jest wypracowanie wspólnych dla zainteresowanych stron rozwiązań i osiągnięć. Stowarzyszenie proponuje własne rozwiązania w obszarze wspierania działań wychodzących naprzeciw potrzebom parków przemysłowych i technologicznych oraz regionalnych strategii rozwoju – szczególnie w sektorze przedsiębiorczości i innowacji. Stowarzyszenie współpracuje z instytucjami, organizacjami, zrzeszeniami oraz z innymi podmiotami gospodarczymi. Wśród członków Stowarzyszenia znalazło się już 31 parków z całej Polski.

Media społecznościowe

O FORUM

Celem Forum Nowej Gospodarki jest zbudowanie trwałej platformy współpracy w trójkącie biznes - nauka - administracja, wspierającej rozwój „nowej gospodarki” w Polsce.

Więcej