VIII Forum Nowej Gospodarki

Program ramowy

draft ip

Program szczegółowy

9.00-9.30 Rejestracja uczestników, odbiór identyfikatorów
9.30-10.30 Dokąd zmierzają śląskie miasta-jak wykorzystały 25 lat samorządności?Tematyka:

 • Rewitalizacja miast województwa śląskiego
 • Dialog z mieszkańcami sposobem na rozwiązanie problemów śląskich miast
 • Rola gospodarki niskoemisyjnej w wizji miasta
 • Reindustrializacja województwa śląskiego

Do dyskusji zostali zaproszeni:

 • dr Marcin Krupa, Prezydent Miasta Katowice
 • Gabriela Lenartowicz, Członek Zarządu Województwa Śląskiego
 • Edward Lasok, Prezydent Miasta Mysłowice
 • Małgorzata Mańka-Szulik, Prezydent Miasta Zabrze
10.30-10.50 Uroczyste otwarcie niskoenergetycznej hali magazynowo-montażowej
9.30-11:00 Panele Równoległe:
  Polsko-Niemiecka Giełda Kooperacyjna (Spotkania B2B)Tematyka:

 • technologie energooszczędne,
 • odnawialne źródła energii,
 • efektywność energetyczna,
 • inteligentne sieci energetyczne,
 • budownictwo niskoenergetyczne.

 

Ubóstwo energetyczne

Tematyka:

 • Wnioski z badania ubóstwa energetycznego w Polsce
 • Definicja ubóstwa energetycznego
 • Skutki ekologiczne ubóstwa energetycznego
 • Dobre praktyki w walce z ubóstwem energetycznym
 • Rola instytucji charytatywnych w walce z ubóstwem energetycznym
 • Sposoby rozwiązania problemu ubóstwa energetycznego

Moderator:

ks. Piotr Brząkalik, Proboszcz Parafii MBNP w Katowicach

Do dyskusji zostali zaproszeni:

 • Ks. Tomasz Nowak, Zastępca Dyrektora Caritas Archidiecezji Katowickiej
 • Bożena Polak, Koordynator pracy Diakonijnej diecezji katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce
 • Bronisław Sitek, Prezes Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa
 • Judyta Tańczyk, Habitat for Humanity, Gliwice
 • Szymon Liszka, Prezes Fundacji Efektywnego Wykorzystania Energii

 

Energetyka obywatelska

Tematyka:

 • Dobre praktyki: NRW – przykład gminy Saerbeck
 • Spółdzielnia energetyczna – Śląska 12, Szczytno oraz “Nasza Energia”, Zamość
 • Gmina Kisielice

Moderator:

dr Stanisław Grygierczyk, Koordynator ds. naukowych i środowiskowych Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum.

Do dyskusji zostali zaproszeni:

 • Zbigniew Chrapkiewicz, Prezes Wspólnoty Mieszkaniowej ‘Śląska 12’
 • Tomasz Koprowiak, doradca Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie
 • Arnold Rabiega, Spółdzielnia “Nasza Energia” w Zamościu

 

11.00-11.15 Uroczyste otwarcie ForumWystąpienia gości honorowych i organizatorów
11.15-12.15 Polityka na rzecz transformacji energetycznej w Polsce PołudniowejTematyka:

 • Ustawa o OZE i taryfy gwarantowane w Polsce
 • Wsparcie efektywności energetycznej i OZE z regionalnych programów operacyjnych
 • Znaczenie programu Prosument dla gospodarstw domowych

Moderator:

Adam Sojka, dziennikarz

Do dyskusji zostali zaproszeni:

 • Tomasz Tomczykiewicz, Sekretarz Stanu, Minister Gospodarki
 • Gabriela Lenartowicz, Członek Zarządu Województwa Śląskiego
 • Maria Milewska, doradca w Departamencie Ochrony Klimatu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Jakub Szymański, Dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

 

12:15-13:20 Panele Równoległe:
  Technologie w służbie transformacji energetycznej w Polsce PołudniowejTematyka:

 • Technologie OZE: energetyka słoneczna, wiatrowa, geotermalna, konwencjonalna
 • Technologie miast przyszłości
 • Technologie zarządzania infrastrukturą miejską
 • Racjonalne gospodarowanie wodą w gminach

Moderator:

Adam Sojka, dziennikarz

Do dyskusji zostali zaproszeni:

 • Prof. Wojciech Suwała, Dziekan Wydziału Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
 • Prof. Jan Kazior, Prorektor ds. Nauki Politechniki Krakowskiej
 • Prof. Jan Popczyk, Centrum Energetyki Prosumenckiej Politechniki Sląskiej
 • Henryk Borczyk, Prezes Zarządu Tauron Ciepło Sp. Z o.o.
 • Tadeusz Donocik, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach
 • Łukasz Czopik, Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.
 • Przedstawiciel TF Silesia

 

Razem budujemy zielone miasto – technologie dla podnoszenia konkurencyjności miejscowości i bezpieczeństwa energetycznego

Tematyka:

 • Zarządzanie inteligentnym miastem
 • Technologiczne aspekty zarządzania informacją w zarządzaniu inteligentnym miastem
 • Niskoenergetyczne budownictwo komunalne
 • Rozwiązania dla niskoenergetycznych budynków jednostek sektora finansów publicznych
 • Źródła finansowania dla efektywności energetycznej budynków jednostek sektora finansów publicznych
 • Przyczyny niedziałania ustawy o efektywności energetycznej

Moderator:

Jacek Czech, Dyrektor ds. Rozwoju Krajowej Izby Gospodarczej

Do dyskusji zostali zaproszeni:

 • Krzysztof Kardaś, Dyrektor Centrum Kompetencyjnego Smart City & Industry, Proximus
 • Łukasz Mączka, Dimension Data
 • Mariusz Jednoralski, Krajowa Izba Gospodarki Cyfrowej
 • Tadeusz Wnuk, Prezydent Śląskiej Izby Budownictwa
 • Agnieszka Kowalkowska, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
 • Agnieszka Kostempska, Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
 • Piotr Hrabia, Prezydent Galicyjskiej Izby Budownictwa w Krakowie
 • Jan Chrapek, Prezes Euro-Centrum Pracownia Architektoniczna
 • Agnieszka Jasiówka, Dyrektor Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego
13.20-13.45 Lunch
13:45-15:15 Panele Równoległe:
  Zielony biznes w zielonej gminieA4 1Tematyka:

 • Działalność Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych: Indeks Zielonych Powiatów, wnioski z Audytów Technologiczno-Innowacyjnych
 • Zielona Gmina Sokoły
 • Podsumowanie Okrągłego Stołu – Dzień Polski w Dolinie Krzemowej 2015

Moderator:

Roman Trzaskalik, Prezes Zarządu Parku Naukowo-Technologicznego “Euro-Centrum”

Do dyskusji zostali zaproszeni:

 • Krzysztof Mikuła, Wiceprezydent Miasta Katowice
 • dr inż. Józef Zajkowski, Wójt Gminy Sokoły
 • Ireneusz Jeleń, menedżer ds. marketingu i szkoleń, Hewalex
 • Sławomir Ociepa Galmet
 • Mariusz Tomaka, Prezes Polsko-Amerykańskiej Rady Współpracy

 

Prosumencka mikroinfrastruktura energetyczna

gekon

Tematyka:

 • rozwiązania techniczne dla prosumenckich mikroinstalacji energoelektrycznych
 • racjonalne gospodarowanie energią i paliwami w mikroinstalacjach prosumenckich
 • systemy zarządzania energią w mikroinstalacjach prosumenckich
 • rola systemów sieciowych i potencjalny konflikt z mikroinstalacjami prosumenckimi

Moderator:

Mirosław Bobrzyński, Prezes Euro-Centrum Park Przemysłowy

Do dyskusji zostali zaproszeni:

 • Prof. Zbigniew Hanzelka, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Prof. Jan Popczyk, Centrum Energetyki Prosumenckiej Politechniki Śląskiej
 • Prof. Grzegorz Benysek, Uniwersytet Zielonogórski

 

Polsko-Niemiecka Giełda Kooperacyjna (Spotkania B2B cz. 2)

Tematyka:

 • technologie energooszczędne,
 • odnawialne źródła energii,
 • efektywność energetyczna,
 • inteligentne sieci energetyczne
 • budownictwo niskoenergetyczne.

 

16.00-17.30 Posiedzenie Klubu Nowej GospodarkiWydarzenie zamknięte
17.00-21.00 Piknik Nauki i KulturyCzyli jak innowacyjny potrafi być Śląsk? Plenerowa wystawa technologiczna, warsztaty naukowe, warsztaty technologiczne i moc energooszczędnych atrakcji dla młodszych i starszych. ponadto wspólne grillowanie i zabawa przy występach śląskich artystów. Dla żądnych mocnych wrażeń – symulatory zderzeń, dachowania i jazdy po spożyciu alkoholu.

Wstęp wolny!

Rejestracja

Rejestracja XIV Forum Nowej Gospodarki

Więcej

O forum

Celem Forum Nowej Gospodarki jest zbudowanie trwałej platformy współpracy w trójkącie biznes - nauka - administracja, wspierającej rozwój „nowej gospodarki” w Polsce.

Więcej