Podsumowanie Drugiego Dnia Forum Nowej Gospodarki

Wczoraj zakończył się drugi dzień Forum Nowej Gospodarki. Wykład otwierający wygłosił Minister Olgierd Dziekoński, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, który dotyczył nowej energii oraz spojrzenia na tę kwestię z perspektywy Polski. Uczestnicy sesji szeroko omawiali również tematy związane z technologiczną transformacją systemów i sieci elektroenergetycznych oraz efektywnością energetyczną w praktyce na przykładzie Polski.

Poruszono także kwestie tego, jak technologie informacyjne i telekomunikacyjne wspierają rozwój miasta i regionu.

Podczas paneli dyskusyjnych skupiono się również na elementach tworzących system energetyki rozproszonej, czyli inteligentnych sieci energetycznych, systemach pomiarowych, czy też wirtualnych elektrowniach. Toczyła się debata na temat systemów informatycznych wspierających zarządzanie sieciami inteligentnymi.

Po zakończeniu wykładów i paneli dyskusyjnych nastąpiło podsumowanie dwudniowych obrad zwieńczone konferencją prasową z udziałem Marszałków Województwa Małopolskiego i Śląskiego, Rektorów Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Politechniki Śląskiej oraz Przewodniczącego Forum Nowej Gospodarki.

Udostępnij

Rejestracja

Rejestracja XIV Forum Nowej Gospodarki

Więcej

O forum

Celem Forum Nowej Gospodarki jest zbudowanie trwałej platformy współpracy w trójkącie biznes - nauka - administracja, wspierającej rozwój „nowej gospodarki” w Polsce.

Więcej