Program szczegółowy

8:00 – 8:45
Rejestracja uczestników
9:00 –
Otwarcie konferencji

 • Tadeusz Słomka, Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej
 • Wojciech Kozak, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego
 • Józef Gawron, Wicewojewoda Małopolski
 • Grzegorz Ziomek, Dyrektor Departamentu Administracji Publicznej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
9:15 – 11:00 Sesja 1. Co to jest inteligentne miasto i jak je rozwijać w polskich warunkach?Jakie wyzwania stoją przed polskimi miastami? Co stanowi o „inteligencji” miasta? Jakie są priorytety i możliwości wspierania innowacyjnych rozwiązań miejskich na poziomie UE i krajowym?

Przewodniczący sesji: prof. Tomasz Szmuc, Prorektor ds. Współpracy AGH, Przewodniczący Komitetu Naukowego Centrum Zaawansowanych Technologii Miasta Przyszłości AGH

9:15 – 9:30
Wyzwania dla miast przyszłości
dr Piotr Dardziński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego

9:30 – 9:45
Inteligentna droga do miasta przyszłości
dr Sławomir Kopeć, Dyrektor Centrum Zaawansowanych Technologii Miasta Przyszłości AGH

9:45 – 10:00
Infrastruktura teleinformatyczna – fundament inteligentnego miasta
Anna Streżyńska, Minister Cyfryzacji

10:00 – 10:15
Inteligentne miasto w pracach instytucji Unii Europejskiej
dr Jan Olbrycht, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Przewodniczący Intergrupy URBAN

10:15 – 10:30
Wsparcie dla badań i rozwoju na rzecz inteligentnego miasta
prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski, były Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

10:30 – 10:45

Finansowanie inicjatyw inteligentnego miasta w Polsce w obecnej perspektywie finansowej UE Małgorzata Szczepańska, Dyrektor Departamentu Wdrażania Programów Operacyjnych w Ministerstwie Rozwoju

10:45 – 11:00
Kraków jako nowoczesna i inteligentna metropolia
Elżbieta Koterba, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa

11:00 – 11:20
Przerwa
 11:20 – 12:40 Sesja 2. Polskie miasta przyszłości – strategie i inicjatywy Liderzy miast wskazują, jak inteligentne rozwiązania pomagają realizować strategie i wizje rozwoju.

Przewodniczący sesji: Andrzej Porawski, Dyrektor Biura Związku Miast Polskich

Uczestnicy:

 • dr hab. inż. Zygmunt Frankiewicz, Prezydent Gliwic, Prezes Związku Miast Polskich
 • Marek Trznadel, Dyrektor Wydziału ds. Zarządzania Projektami, Urząd Miasta Łodzi
 • Roman Ciepiela, Prezydent Tarnowa
 • Janusz Kubicki, Prezydent Zielonej Góry
 • Piotr Lech, Burmistrz Milicza
 • dr Jan M. Czajkowski, Ekspert ds. finansowych Związku Miast Polskich
12:40 – 13:00 Przerwa
13:00 – 14:00
Sesja 3. Inteligentne rozwiązania dla miasta przyszłości – przykładyLiderzy technologiczni przedstawiają przykłady zintegrowanych rozwiązań dla inteligentnych miast.

Przewodniczący sesji: prof. Krzysztof Zieliński, Kierownik Katedry Informatyki, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH

13:05 – 13:15
Kompleksowe bezpieczeństwo przestrzeni miejskiej
Tomasz Poręba, Comarch

13:15 – 13:25
Infrastruktura multisensoryczna – uniwersalna platforma wspomagająca zarządzanie miastem. Koncepcja uwspólnienia elementów infrastruktury sensorycznej i komunikacyjnej. Przykłady praktycznych zastosowań w zarządzaniu miastem
Artur Czerwiński, Dyrektor ds. rozwoju rynku, Cisco Poland

13:25 – 13:35
Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu nieruchomościami miejskimi
Tomasz Mizera,
Ekspert ds. systemów do zarządzania portfelami nieruchomości i majątkiem – Europa Centralna i Wschodnia, IBM Polska

13:35 – 13:45
Otwarty Ekosystem Inteligentnych Miast
Dariusz Woźniak, Kierownik Zespołu Wsparcia Sprzedaży – Sektor Publiczny, Sygnity

13:45 – 13:55

Płatności internetowe i ich wykorzystanie w efektywnym zarządzaniu funduszami miejskimi
Bartłomiej Danek, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu, PayU

14:00 – 15:00 Przerwa (lunch)
 15:00 – 16:00 Sesja 4. Inteligentne miasto – uwarunkowania i katalizatory rozwojuWiodący eksperci ze sfer nauki, biznesu i administracji przybliżają zebranym kluczowe czynniki determinujące sukces inteligentnej transformacji miasta.

Przewodniczący sesji: dr Sławomir Kopeć, Dyrektor Centrum Zaawansowanych Technologii Miasta Przyszłości AGH

15:05 – 15:20
Jak chronić prywatność i dane osobowe obywatela w inteligentnym mieście?
dr Wojciech Wiewiórowski, Zastępca Europejskiego Inspektora Ochrony Danych

15:20 – 15:30
Jak otworzyć dostęp do danych miejskich, by usprawnić zarządzanie miastem i poprawiać jakość życia?
Radomir Bordoń, System Engineer Manager, EMC

15:30 – 15:40
Jak włączyć mieszkańców we współdecydowanie o życiu miasta?
dr hab. Jacek Gądecki, Wydział Humanistyczny AGH

15:40 – 15:50
Innowacyjne sposoby kontaktu z mieszkańcami i zarządzania miastem
Bartłomiej Michałowski, Dyrektor Marketingu Instytucji Publicznych, Orange Polska

15:50 – 16:00
Jak mierzyć „inteligencję miasta”?
prof. Krzysztof Zieliński, Kierownik Katedry Informatyki, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH

16:00 – 16:20 Przerwa
16:20 – 17:40 Sesja 5. Partnerstwa dla miast przyszłości Podstawą sukcesu inteligentnych miast jest partnerstwo – aby zapewnić integrację i koordynację działań oraz osiągnięcie efektu skali, miasta powinny współpracować ze sobą, ale też z partnerami naukowymi oraz dostarczycielami rozwiązań technologicznych. Zasadom takiej współpracy, zawartym w proponowanej „Karcie polskich miast przyszłości”, będzie poświęcona dyskusja w ramach sesji.

Przewodniczący sesji: Marek Wójcik, Dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego

16:20 – 16:25
Wprowadzenie – „Karta polskich miast przyszłości”

16:25 – 17:25
Inteligentna droga do polskich miast przyszłości – dyskusja panelowa

 • Anna Streżyńska, Minister Cyfryzacji
 • Małgorzata Mańka-Szulik, Prezydent Miasta Zabrze, Przewodnicząca Zarządu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego
 • Olgierd Dziekoński, Doradca Prezesa Zarządu, Bank Ochrony Środowiska
 • Janusz Filipiak, Prezes Zarządu, Comarch SA
 • Kazimierz Karolczak, Członek Zarządu Województwa Śląskiego
 • Janusz Sepioł, Doradca Marszałka ds. Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego
 • Kazimierz Wiatr, Senator RP, Dyrektor Akademickiego Centrum Komputerowego Cyfronet AGH
 • Adam Wojtkowski, Prezes EMC Computer Systems Poland 
 17:25 – 17:40 Dyskusja otwarta, wystąpienia z sali
17:40 – 18:00 Podsumowanie i zamknięcie konferencji17:40 – 17:45
Końcowe rekomendacje: Anna Streżyńska, Minister Cyfryzacji

17:45 – 17:55
Podsumowanie przewodniczących sesji i zapowiedź dalszych działań: prof. Tomasz Szmuc, prof. Krzysztof Zieliński, dr Sławomir Kopeć, Marek Wójcik

17:55 – 18:00
Zamknięcie konferencji: prof. Tadeusz Słomka, Rektor AGH


Adnotacja:
 Organizatorzy zastrzegają, iż program może ulec zmianie.

Rejestracja

Rejestracja XIV Forum Nowej Gospodarki

Więcej

O forum

Celem Forum Nowej Gospodarki jest zbudowanie trwałej platformy współpracy w trójkącie biznes - nauka - administracja, wspierającej rozwój „nowej gospodarki” w Polsce.

Więcej