14 czerwca w Katowicach odbędzie się IV Forum Nowej Gospodarki. Jak co roku otworzy cykl debat na temat rozwoju innowacyjnych technologii i stworzenia „nowej gospodarki” w kraju. Będzie też piknik, pokazy naukowe oraz występy artystyczne.

Liderzy biznesu, nauki i administracji spotkają się w Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum, by wesprzeć współpracę makroregionalną pomiędzy Śląskiem a Małopolską. Po raz pierwszy na terenie Parku odbędzie się plenerowy piknik nauki i kultury, łączący w sobie śląską tradycję z pokazami doświadczeń naukowych.

Forum Nowej Gospodarki to wydarzenie cykliczne, które od 2011 roku tworzy ponadregionalną platformę współpracy w trójkącie biznes – nauka – administracja, wspierając strategiczne kierunki rozwoju Polski Południowej w perspektywie nadchodzących lat. Tegoroczną edycję Forum organizuje Marszałek Województwa Śląskiego we współpracy z przedstawicielami świata nauki (Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Politechnika Śląska) oraz otoczenia biznesu (Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum, Stowarzyszenie Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych, Euro InnoPark).

Tematem wiodącym IV Forum jest zwiększenie innowacyjności gospodarki Polski Południowej głównie w obszarze energetyki, proinnowacyjnych rozwiązań w biznesie i innowacyjności własnej. W czasie spotkań z udziałem środowiska akademickiego poruszone zostaną problemy związane z komercjalizacją i zwiększeniem popytu na badania naukowe. Ponadto prelegenci będą omawiać możliwości rozwoju energetyki i technologii informacyjnych, a także budownictwa niskoenergetycznego i ochrony patentowej programów komputerowych.

W czasie wykładu głównego Minister Rozwoju Regionalnego, Elżbieta Bieńkowska przedstawi konkretne plany i projekty ponadregionalne w perspektywie finansowej na lata 2014–2020. Podczas Strategii dla Rozwoju Polski Południowej grono przedstawicieli władz samorządowych, naukowych i biznesowych podejmie temat współpracy makroregionalnej na przykładzie Śląsko–MałopolskiegoCentrum Kompetencji Zarządzania Energią. Oprócz tego jak co roku odbędzie się Gala Młodego Biznesu, czyli konkurs start–upowy, którego nagrodą jest wyjazd do Doliny Krzemowej.

Zwieńczeniem wydarzenia będzie otwarty, plenerowy piknik nauki i kultury, zapewniający moc atrakcji dla młodszych i starszych. Ideą pikniku jest przybliżanie i wyjaśnianie zagadnień związanych z energetyką i ekologią, dzięki pokazom i doświadczeniom naukowym (m.in. modelowi instalacji fotowoltaicznej, czy maszyny parowej). Kulturalną atmosferę pikniku stworzy koncert Orkiestry Dętej w towarzystwie lokalnych mażoretek, a także taneczny występ Zespołu Pieśni i Tańca „Katowice”. Zagraniczni studenci przygotują także międzykulturowe lekcje ekologii i kreatywne warsztaty dla najmłodszych. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicachprzeprowadzi dla chętnych egzamin na kartę rowerową. Dla starszych uczestników przygotuje naukę ekojazdy, symulatory dachowania i zderzeń, a także symulację jazdy po alkoholu, czyli alkogogle. Przyszli kierowcy samochodowi będą mogli sprawdzić swoją znajomość przepisów ruchu drogowego na próbnym, komputerowym teście na prawo jazdy.

W programie pikniku jest również wystawa nowych technologii, prezentująca najlepsze „projekty innowacyjne” oraz wdrożenia „nowej gospodarki”, a także oprowadzanie po energooszczędnych obiektach Euro-Centrum Parku Naukowo-Technologicznego i pokazem jedynego w Polsce „sztucznego słońca”.

O forum

Celem Forum Nowej Gospodarki jest zbudowanie trwałej platformy współpracy w trójkącie biznes - nauka - administracja, wspierającej rozwój „nowej gospodarki” w Polsce.

Więcej

Media społecznościowe