Partnerzy II Forum Nowej Gospodarki

CISCO

Światowy lider w dziedzinie rozwiązań sieciowych. Kluczowymi obszarami, na których koncentrują się działania Firmy są routing i switching oraz zaawansowane technologie, takie jak: komunikacja IP, bezpieczeństwo sieciowe, bezprzewodowe sieci LAN, sieci SAN, sieci domowe, systemy obsługi komunikacji wizualnej oraz usługi sieciowe.

Strona CISCO 

INNOENERGY

Działalność INNOENERGY obejmuje edukację, badania oraz komercjalizację (w tym poprzez tworzenie nowych przedsiębiorstw) innowacyjnych technologii w obszarze zrównoważonej energii. Polski Węzeł specjalizuje się w szczególności w rozwoju tzw. czystych technologii węglowych.

Strona KIC InnoEnergy

DISPLAY LINK

DisplayLink rozwija technologię pozwalającą na łączenie różnego rodzaju urządzeń wyświetlających obraz (monitory, projektory, tablety) z urządzeniami, które chciałyby ten obraz wyświetlać. Na dzień dzisiejszy najpopularniejszym medium służącym do tych połączeń jest łącze USB. DisplayLink jest jedyną firmą oferującą pełne rozwiązanie pozwalające na łączenie urządzeń, takich jak monitory, z komputerem za pomocą przewodów USB.

Strona DisplayLink

NEXTIRA ONE

NextiraOne to wiodący europejski dostawca i ekspert w zakresie rozwiązań i usług komunikacyjnych. Prowadzi sprzedaż bezpośrednią oraz oferuje usługi wsparcia w 15 krajach Europy, obsługując ponad 60 000 klientów, włączając w to wiele czołowych firm międzynarodowych. Projektuje, instaluje, utrzymuje i wspiera kompleksowe rozwiązania komunikacyjne dla firm i instytucji od rozwiązań Contact Center do Unified Communications i Data Center oraz projektów Managed Services, dostarczając bezpieczną, mobilną i niezawodną infrastrukturę do transmisji głosu, danych i obrazu.

Strona NextiraOne

CENTRALA ZAOPATRZENIA HUTNICTWA

Centrala Zaopatrzenia Hutnictwa organizuje kompleksowe procesy gospodarcze zgodnie z indywidualnymi potrzebami swoich klientów, wykorzystując unikalną infrastrukturę i wyróżniające się zasoby relacyjne. Firma zajmuje się produkcją wyrobów hutniczych – surowców i tworzyw na rynkach krajowych i zagranicznych; logistyką, świadczeniem usług w zakresie składowania i przeładunku towarów dla kolei szeroko- i normalnotorowej; usługami techniczno-handlowymi w zakresie sortowania rudy żelaza, węgla, koksu; wynajmem nieruchomości, maszyn i urządzeń; pomocą w zakresie restrukturyzacji firm.

Strona CZH

O forum

Celem Forum Nowej Gospodarki jest zbudowanie trwałej platformy współpracy w trójkącie biznes - nauka - administracja, wspierającej rozwój „nowej gospodarki” w Polsce.

Więcej

Media społecznościowe