Koncepcja zrównoważonego rozwoju gospodarczego w ekonomii

nowa ekonomia i rozwój gospodarki

W ostatnich latach coraz więcej mówi się o tak zwanej koncepcji zrównoważonego rozwoju i konieczności wcielenia jej w życie, jeżeli chcemy za kilka dekad cieszyć się takim jak teraz, lub w najlepszym wypadku zbliżonym stanem planety i środowiska naturalnego. Pojawiają się teorie, że działania podejmowane ramach polityki gospodarczej skoncentrowane przede wszystkim na zysk i wzrost… Czytaj dalej Koncepcja zrównoważonego rozwoju gospodarczego w ekonomii

Wolny rynek – podstawa współczesnych gospodarek

wolny rynek w nowej gospodarce

Rynek – w dużym uproszczeniu konfrontacja podaży (ilości dobra, jaką można sprzedać po danej cenie) i popytu (ilości, którą konsumenci są w stanie nabyć po danej cenie), czyli czynniki które wywierają wpływ na cenę i skalę wymiany dóbr, to obecnie główny komponent współczesnych europejskich gospodarek, które po upadku komunizmu w 1989 niemalże konsekwentnie praktykują model… Czytaj dalej Wolny rynek – podstawa współczesnych gospodarek

Gospodarka centralnie planowana i wolnorynkowa

gospodarka planowana

Transformacja systemowa zawsze jest niezwykle ważnym wydarzeniem, lub raczej procesem, w historii danego kraju. Poza zmianą ustrojową, najważniejszym czynnikiem jest zmiana życia milionów ludzi. Polska miała w swojej dwudziestowiecznej historii dwie wielkie zmiany ustrojowe, które dotknęły pokolenia ludzi. Pierwsza, bardziej znana, bo nowsza, transformacja ustrojowa po roku 1989, wprowadziła w Polsce gospodarkę wolnorynkową, skazując nieprzystosowanych… Czytaj dalej Gospodarka centralnie planowana i wolnorynkowa