Rynek pracy w Polsce w 2022 roku – stan obecny i przewidywania

praca na rynku polskim

Kiedy w Polsce wprowadzono stan pandemii, a kolejne miesiące nie zapowiadały, aby sytuacja mogła się zmienić, zastanawiano się, jakie zmiany zajdą na rynku pracy. Obostrzenia spowodowały, że wiele biznesów zostało zamkniętych. Część pracowników się przebranżowiła, inni dalej mają problem ze znalezieniem zatrudnienia. Jak wygląda obecnie sytuacja na rynku? Czego można się spodziewać w najbliższych miesiącach?… Czytaj dalej Rynek pracy w Polsce w 2022 roku – stan obecny i przewidywania

Koncepcja zrównoważonego rozwoju gospodarczego w ekonomii

nowa ekonomia i rozwój gospodarki

W ostatnich latach coraz więcej mówi się o tak zwanej koncepcji zrównoważonego rozwoju i konieczności wcielenia jej w życie, jeżeli chcemy za kilka dekad cieszyć się takim jak teraz, lub w najlepszym wypadku zbliżonym stanem planety i środowiska naturalnego. Pojawiają się teorie, że działania podejmowane ramach polityki gospodarczej skoncentrowane przede wszystkim na zysk i wzrost… Czytaj dalej Koncepcja zrównoważonego rozwoju gospodarczego w ekonomii

Wolny rynek – podstawa współczesnych gospodarek

wolny rynek w nowej gospodarce

Rynek – w dużym uproszczeniu konfrontacja podaży (ilości dobra, jaką można sprzedać po danej cenie) i popytu (ilości, którą konsumenci są w stanie nabyć po danej cenie), czyli czynniki które wywierają wpływ na cenę i skalę wymiany dóbr, to obecnie główny komponent współczesnych europejskich gospodarek, które po upadku komunizmu w 1989 niemalże konsekwentnie praktykują model… Czytaj dalej Wolny rynek – podstawa współczesnych gospodarek

Gospodarka centralnie planowana i wolnorynkowa

gospodarka planowana

Transformacja systemowa zawsze jest niezwykle ważnym wydarzeniem, lub raczej procesem, w historii danego kraju. Poza zmianą ustrojową, najważniejszym czynnikiem jest zmiana życia milionów ludzi. Polska miała w swojej dwudziestowiecznej historii dwie wielkie zmiany ustrojowe, które dotknęły pokolenia ludzi. Pierwsza, bardziej znana, bo nowsza, transformacja ustrojowa po roku 1989, wprowadziła w Polsce gospodarkę wolnorynkową, skazując nieprzystosowanych… Czytaj dalej Gospodarka centralnie planowana i wolnorynkowa