FORUMNG.pl – Gospodarka i Innowacje – Sprawdź nowe dyskusje o gospodarce

Koncepcja zrównoważonego rozwoju gospodarczego w ekonomii

W ostatnich latach coraz więcej mówi się o tak zwanej koncepcji zrównoważonego rozwoju i konieczności wcielenia jej w życie, jeżeli chcemy za kilka dekad cieszyć się takim jak teraz, lub w najlepszym wypadku zbliżonym stanem planety i środowiska naturalnego. Pojawiają się teorie, że działania podejmowane ramach polityki gospodarczej skoncentrowane przede wszystkim na zysk i wzrost mogą zaprowadzić ludzkość w nieciekawe rejony. Na szczęście rośnie świadomość na temat tego, że szeroko rozumiany rozwój ekonomiczny musi przebiegać w porozumieniu z przestrzenią, na której się odbywa, czyli naszą planetą. Istnieje kilka koncepcji proponujących sposoby, dzięki którym możemy zatrzymać lub chociaż spowolnić postępującą degradację środowiska. Jedną z nich jest idea zrównoważonego rozwoju. Zrównoważony rozwój jest obecnie jednym z głównych celów polityki unijnej.

Jest to pojęcie bardzo złożone, w jego skład wchodzą rozważania na temat zjawisk społecznych, środowiskowych i ekonomiczno-gospodarczych. Zwolennicy tej teorii twierdzą, że jest to jedyny sposób działania pozwalający na przetrwanie człowieka na planecie. Sustainable development zakłada, że ciąży na nas odpowiedzialność za przyszłe pokolenia i mimo tego, że obecnie nie odczuwamy aż tak dramatycznie skutków globalnego ocieplenia musimy zadbać, by ono nie postępowało. Ludzkość musi się zatem skupić na działaniach skoncentrowanych na długoterminową przyszłość, nie szybki zysk, ujmowanie zjawisk z różnych perspektyw i równorzędnego uwzględniania zjawisk zarówno na globalnym, jak i regionalnym i lokalnym poziomie. Musimy zatem skończyć z egoizmem i krótkowzrocznością. Jest to projekt prawdziwej cywilizacyjnej zmiany. Postęp jest dobry, ale nie wtedy, gdy może zagrażać życiu na planecie, ponieważ wtedy nie będzie z niego żadnego pożytku. Na szeroko rozumianą ideę równoważenia wzrostu składa się konieczność zakończenia podejścia zorientowanego na egocentryzm, dla którego najważniejszy jest indywidualny dobrostan materialny i bogactwo. Jakie rozwiązania proponuje teoria zrównoważonego rozwoju i jak wprowadzić je w życie?

Pojęcie zrównoważonego rozwoju wciąż zyskuje na popularności. Brak jednoznacznej definicji powoduje, że nie do końca rozumiemy, na czym ten sposób podejścia do ekonomii miałby właściwie polegać. Głównym założeniem jest przeświadczenie, że wzrost gospodarczy i troska o przyrodę są niezbędnymi warunkami realizacji podstawowych wartości w życiu społecznym. Jest to sprzeciw wobec faktu, że obecnie człowiek zużywa więcej zasobów naturalnych, niż Ziemia jest mu w stanie zapewnić, przyczyniając się do jej postępujące ubożenia. Rozwój gospodarczy, spójność społeczna i ochrona środowiska muszą iść ręka w rękę, bo inaczej skończy się to katastrofą. Relacja człowieka za środowiskiem musi się znacząco zmienić.

Na jakim typie działań powinniśmy się skupić? Teoria proponuje, że zamiast na rozwoju już i tak bogatych państw, należy zadbać o dostarczenie podstawowych potrzeb najbiedniejszych na świecie, nadać im najwyższy priorytet, by nie pozwolić na pogłębianie się nierówności – elektryczność i oświetlenie (lumigo.pl). Zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju społeczeństwo powinno żyć, uwzględniając rachunek ciągniony kosztów swoich decyzji, ich wpływ na przyszłe lata, a nie tylko perspektywę krótkoterminową. Cele, założenia i realizacja projektu wymagają zmian w myśleniu o całej współczesnej ekonomii. Przydatna okazuje się tu ekofilozofia. Zakreśla ona ogólny obraz możliwych scenariuszy. Filozofia ekonomii pokazuje, że dokładny opis rzeczywistości jest trudny, dlatego wymaga współpracy przedstawicieli różnych dziedzin. Refleksja nad człowiekiem w ekonomii i człowiekiem w gospodarowaniu zasobami to ważna część opracowania możliwych strategii.

Wśród rozwiązań koniecznych do realizacji zrównoważonego rozwoju wymienia się: rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji, wspieranie gospodarki bardziej przyjaznej środowisku, sprzyjającej włączeniu społecznemu poprzez wspieranie gospodarki o wysokim poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną.

Zrównoważony rozwój zajmuje kluczowe miejsce wśród priorytetów rozwojowych we współczesnym świecie. Koncepcje opracowywane w ramach tej koncepcji wywarły olbrzymi wpływ na sposób myślenia i postrzegania miejsca człowieka w przyrodzie oraz jego roli w cywilizacyjnym rozwoju. Jest kilka propozycji na temat tego, jak powinny postąpić społeczeństwa. To, czy je wypełnimy, będzie miało fundamentalny wpływ na naszą przyszłość. Jest to wyzwanie globalne, wymagające zdecydowanych działań.