XIV Forum Nowej Gospodarki

XIV Forum Nowej Gospodarki – o sprawiedliwej transformacji energetycznej,
gospodarce niskoemisyjnej i ochronie klimatu.
Ponadto międzynarodowe spotkania biznesowe oraz rodzinny Piknik Nauki i Kultury.
Wszystko pod hasłem
Śląskie w drodze na Szczyt Klimatyczny COP 24.

8 czerwca 2018 r. w Katowicach!
Wstęp wolny!

8 czerwca 2018 pod hasłem Śląskie w drodze na Szczyt Klimatyczny COP 24 w katowickim Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum odbędzie się XIV Forum Nowej Gospodarki, w tym siódme organizowane na zlecenie Województwa Śląskiego. Tym razem przedstawiciele nauki, biznesu, administracji i organizacji społecznych będą rozmawiali o sprawiedliwej transformacji energetycznej dla województwa śląskiego. Obok warsztatów i dyskusji panelowych odbywać się będą międzynarodowe spotkania przedsiębiorców oraz popołudniowy rodzinny Piknik Nauki i Kultury. Piknikowy koncert będzie dedykowany akcji „Śląskie dzieciom z Aleppo”.

Living Lab czyli Laboratorium Innowacji. W takiej nowoczesnej formule będą dyskutowali uczestnicy warsztatów poświęconych technologiom przyszłości z zakresu energetyki prosumenckiej i OZE. przedstawiciele administracji, nauki oraz biznesu poszukają i wskażą możliwości do realizacji wspólnych projektów z zakresu kilku konkretnych obszarów tematycznych, w tym: gospodarki zasobooszczędnej i energooszczędnej, zielonej gospodarki, gospodarki niskoemisyjnej czy rewitalizacji terenów zdegradowanych. Efektem prowadzonych dyskusjibędzie opracowanie ekspertyzy w zakresie strategii rozwoju i analizy potrzeb sektora energetyki. 

Podczas sesji plenarnej zaproszeni goście, wśród nich autorytety branży energetyki, socjologii
i ochrony środowiska będą rozmawiali o przygotowaniach do grudniowego szczytu klimatycznego w Katowicach. Zastanowią się również czy zbliżająca się impreza i jej problematyka mogą okazać się szansą dla Śląska w zakresie rozwoju zielonej gospodarki. Spotkanie będzie okazja do wymiany poglądów na temat najlepszych praktyk dotyczących promowania postaw przedsiębiorczości i instrumentów wspierających rozwój przedsiębiorstw sektora energetyki.

Tradycyjnie obradom Forum będą towarzyszyć międzynarodowe spotkania B2B, w sektorze energetyki (energetyka prosumencka, OZE), których celem będzie skojarzenie i wymiana doświadczeń pomiędzy przedsiębiorcami w obszarze energetyki, a także wskazanie możliwych kierunków rozwoju branży.

Popołudniowy Piknik Nauki i Kultury to zaproszenie do wspólnej zabawy dla młodszych i starszych. Poprzez prezentację ciekawych doświadczeń i eksperymentów, wydarzenie ma pomóc najmłodszym w zrozumieniu skomplikowanych teorii naukowych, otaczających zjawisk przyrodniczych a także pobudzić u dzieci kreatywność oraz świadomość ekologiczną i społeczną. Motywem przewodnim piknikowej wystawy będą zagadnienia związane z ochroną klimatu, ekologią i energooszczędnością. W ramach atrakcji piknikowych nie zabraknie pokazów naukowych z udziałem uczelni wyższych, szkół i organizacji ekologicznych, a także aktywności sportowych pod okiem trenerów AWF Katowice i dobrej rozrywki.

Szczególną wagę przykładamy w tym roku do przygotowania części kulturalno-artystycznej i zorganizowania wyjątkowego koncertu dla dzieci, wspierającego akcję „Śląskie – dzieciom z Aleppo”. W trakcie koncertu na ręce ojców franciszkanów – koordynatorów akcji – zostanie przekazany czek z przeznaczeniem na pomoc w stworzeniu specjalistycznego ośrodka dziennego wsparcia dla dzieci – ofiar wojny w Aleppo.

Gwiazdą dziecięcej publiczności będzie Kasia Klich z programem Bajkowa Drużyna. Zaś koncert finałowy nosi tytuł Niezapomniany Joe Cocker oraz Przeboje Świata – śpiewa Jacek Kawalec. Wstęp wolny!

Organizacja XIV Forum Nowej Gospodarki oraz VI Pikniku Nauki i Kultury odbywa się przy wsparciu z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego.

Obrady Forum, w tym Living Lab, spotkanie B2B oraz spotkanie branżowe organizowane są w ramach projektu „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania”, który jest realizowany w ramach Działania 1.3 „Profesjonalizacja IOB” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Udostępnij

Rejestracja

Rejestracja XIV Forum Nowej Gospodarki

Więcej

O forum

Celem Forum Nowej Gospodarki jest zbudowanie trwałej platformy współpracy w trójkącie biznes - nauka - administracja, wspierającej rozwój „nowej gospodarki” w Polsce.

Więcej