10.00-10.45

Budynek nr 3

Recepcja

Rejestracja uczestników

11.00-11.10

Budynek nr 3

Sala nr 1

 

Uroczyste otwarcie konferencji

 

Wystąpienia gości honorowych i organizatorów:

 • Wojciech Saługa, Marszałek Województwa Śląskiego
 • Jacek Krupa, Marszałek Województwa Małopolskiego
 • Roman Trzaskalik, Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum
 

11.10-12.30

Budynek nr 3

Sala nr 1


Sesja plenarna: Gospodarka niskoemisyjna szansą dla województw śląskiego i małopolskiego

Tematyka:

 • Uchwały antysmogowe
 • Montaż finansowy działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji
 • System kontroli i nadzoru nad realizacją uchwał antysmogowych
 • Regulacje krajowe vs. regulacje regionalne w walce o czyste powietrze
 • Szanse i wymierne korzyści dla regionu z rozwoju gospodarki niskoemisyjnej – ekonomiczne, społeczne, ekologiczne

 

Moderator:

 • Jarosław Makowski, Radny Sejmiku Województwa Śląskiego

 

Do dyskusji zostali zaproszeni:

 • Wojciech Saługa, Marszałek Województwa Śląskiego
 • Jacek Krupa, Marszałek Województwa Małopolskiego
 • Jadwiga Emilewicz, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju
 • Tadeusz Donocik, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
 • Andrzej Pilot, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
 • Adam Gawęda, Senator RP

12.30 – 12.50

Budynek nr 3

Sala cateringowa

Przerwa kawowa

12.50-13.50

Budynek nr 3

Sala nr 2

 

 

 

 

 

 

 

Panele równoległe:

Sesja 1. Walka z niską emisją szansą dla rozwoju firm i nowe miejsca pracy

Tematyka:

 • Rynki dla nowych bądź ulepszonych produktów stosowanych w działaniach na rzecz ograniczenia niskiej emisji
 • Zmiany na rynku pracy wynikające z realizacji programów antysmogowych
 • Współpraca międzynarodowa szansą dla firm uczestniczących w przemianach rynkowych związanych z walką o czyste powietrze
 • Metody skutecznego oddziaływania na rynek – bodźcowania i przełamywania barier
 • Obawy górników związane z zamykaniem kopalń

 

Moderator:

 • Janusz Starościk, Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych

 

Do dyskusji zostali zaproszeni:

 • Katarzyna Michałowska-Knap, EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej
 • Tomasz Zjawiony, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
 • Anna Bogusz, Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii
 • Maciej Ryś, pomysłodawca i organizator Smogathonu
 • Aleksander Śniegocki, WiseEuropa – Fundacja Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich

12.50-13.50

Budynek nr 3

Sala nr 1

Sesja 2. Inteligentne miasto

Tematyka:

 • Technologia dla miasta
 • Inteligentny transport
 • Planowanie urbanistyczne a inteligentne miasto
 • Doświadczenia niemieckie

Moderator:

 • Anna Grzelak, Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa

Do dyskusji zostali zaproszeni:

 • Aleksandra Monsiol-Szatkowska, Urząd Miasta Katowice
 • Piotr Haremza, SIEMENS Sp. z o.o.
 • Matthias Rehm, Ambasada Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie
 • Dr inż. Agata Twardoch, Politechnika Śląska
 • Rafał Wróblewski, T-Mobile Sp. z o.o.
 

12.50-13.50

Budynek nr 8

Sala nr 1 (parter)

Sesja 3. Klastry energetyczne – integrator działań przeciw smogowi

 

Tematyka:

 • Odnawialne źródła energii jako narzędzie w walce o czyste powietrze
 • Rola klastrów energetycznych w realizacji programów antysmogowych
 • Źródła finansowania klastrów energetycznych

 

Moderator:

 • Beata Wiszniewska, Polska Izba Gospodarcza Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej

 

Do dyskusji zostali zaproszeni:

 • Małgorzata Smolak, Client Earth Prawnicy Dla Ziemi
 • Jarosław Kotyza, Laboratorium Edukacyjno-Badawcze Odnawialnych Źródeł i Poszanowania Energii
 • Paweł Lachman, Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła
 • dr inż. Jacek Biskupski, Wydział Energetyki i Paliw, Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie
 • Wioletta Jończyk, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
 • dr Christian Schnell, Solivan

13.50-14.35

Budynek nr 3

Sala cateringowa

Lunch

14.35-15.45

Budynek nr 3

Sala nr 1

Panele równoległe:

Sesja 4. Działania na rzecz poprawy jakości powietrza i przeciwdziałania zmianom klimatu na poziomie lokalnym

 

Tematyka:

 • Lokalne uchwały antysmogowe – partycypacja społeczna
 • Darmowa komunikacja i strefy ograniczonej emisji (LEZ)
 • Znaczenie układu urbanistycznego w ograniczaniu skutków niskiej emisji
 • Wykorzystanie stref zieleni do ograniczenia skutków niskiej emisji
 • Przegląd programów PONE
 • Działania służące ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych. Sposoby obliczania emisji CO2 – ślad węglowy
 • Rola inicjatyw lokalnych w edukowaniu i uświadamianiu społeczeństwa o skutkach niskiej emisji
 • Współpraca alarmów smogowych z lokalnymi władzami

 

Moderator:

 • Marek Józefiak, Polska Zielona Sieć

 

Do dyskusji zostali zaproszeni:

 • dr hab. Piotr Skubała, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego
 • Paweł Wyszomirski, Fundacja Napraw Sobie Miasto
 • Patryk Swoboda, Planergia Sp. z o.o.
 • Piotr Kuczera, Prezydent Miasta Rybnik
 • Anna Dworakowska, Polski Alarm Smogowy
 • dr Janina Fudała, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
 • Rafał Psik, Zagłębiowski Alarm Smogowy

14.35-15.45

Budynek nr 3

Sala nr 2

Sesja 5. Budynki efektywne energetycznie sposobem na smog

Tematyka:

 • Jak budynki „walczą” ze smogiem?
 • Wdrożenie dyrektyw UE dotyczących efektywności energetycznej w budynkach do polskiego systemu prawnego
 • Bariery ograniczające działania na rzecz poprawy efektywności energetycznej budynków
 • Poprawa efektywności energetycznej przy użyciu nowych technologii
 • Krajowy program modernizacji budynków
 • Ubóstwo energetyczne

Moderator:

 • Szymon Liszka, Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii

 

Do dyskusji zostali zaproszeni:

 • Marek Zaborowski, Instytut Ekonomii Środowiska
 • Henryk Kwapisz, Grupa Saint-Gobain w Polsce
 • Mirosław Bobrzyński, Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum
 • Szymon Firląg, przedstawiciel BPIE w Polsce

14.35-15.45

Budynek nr 8

Sala nr 1 (parter)

Sesja 6. Technologie informatyczne i komunikacyjne narzędziem w walce ze smogiem

Tematyka:

 • Metodologia pomiarów zanieczyszczeń powietrza
 • Lokalne systemy pomiaru zanieczyszczeń powietrza
 • Nowe technologie jako narzędzie do informowania i alarmowania mieszkańców o stanie jakości powietrza
 • Dostęp do informacji (big-data, open data)
 • Sposoby wykorzystania zebranych informacji

Moderator:

 • Paweł Podsiadło, Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum

 

Do dyskusji zostali zaproszeni:

 • Tadeusz Sadowski, Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Katowicach
 • Stefan Kamiński, Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji
 • Jan Bondaruk, Główny Instytut Górnictwa
 • Mariusz Tomaka, Smart Data Lights Sp. z o.o.
 • dr Sławomir Kopeć, Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie
 • Wojciech Przybylski, Krakowski Park Technologiczny
 • Urszula Chmura, ATMOTERM S.A.
 • Wiktor Warchałowski, Airly Sp. z o.o.

15.45 – 16.00

Budynek nr 3

Sala nr 1

Podsumowanie i zamknięcie konferencji

10.00-16.00

(wydarzenie całodniowe)

IV Polsko-Niemiecka Giełda Kooperacyjna (Spotkania B2B)

 

Tematyka:

 • Technologie efektywności energetycznej
 • Efektywność energetyczna w budynkach: techniki budynkowe, techniki ogrzewania, techniki wentylacji, okna, oświetlenie
 • Odnawialne źródła energii: fotowoltaika i technologii solarne, pompy ciepła, bioenergia, małe elektrownie wodne
 • Prawo i podatki
 • Techniki pomiarowe
 • Systemy zarządzania budynkiem / systemy zarządzania energią / rozwiązania IT

Wymagana odrębna rejestracja

17.00-21.00

(wydarzenie plenerowe)

 

Piknik Nauki i Kultury

Czyli jak innowacyjny potrafi być Śląsk? Plenerowa wystawa technologiczna, pokazy naukowe, warsztaty technologiczne i moc energooszczędnych atrakcji dla młodszych i starszych. Ponadto wspólne grillowanie i zabawa przy występach śląskich artystów. Gwiazda wieczoru – zespół Universe. Dla żądnych mocnych wrażeń – symulatory zderzeń i dachowania.

Wstęp wolny!

Do pobrania:

Program ramowy XII FNG

 

Media Społecznościowe

O FORUM

Celem Forum Nowej Gospodarki jest zbudowanie trwałej platformy współpracy w trójkącie biznes - nauka - administracja, wspierającej rozwój „nowej gospodarki” w Polsce.

Więcej