Sesja plenarna: Gospodarka niskoemisyjna szansą dla województw śląskiego i małopolskiego
Moderator:
Makowski_Jarek Jarosław Makowski

filozof, teolog, publicysta i miejski konsultant. Pracę dziennikarską zaczynał w 1999 roku w „Tygodniku Powszechnym”. Dziś swoje teksty zamieszcza w czołowych polskich dziennikach i tygodnikach – „Gazecie Wyborczej”, „Rzeczpospolitej”, „Polityce”, „Newsweeku”. Regularnie sprawy społeczne i polityczne komentuje na antenie radia i telewizji – m.in. Radio TOK FM, TVN24, POLSAT NEWS czy TVP INFO. Przez dwa lata wykładał w Wyższej Szkole Biznesu w Nowym Sączu, a przez ostatnich pięć lat był twórcą i dyrektorem Instytutu Obywatelskiego w Warszawie, który propagował wprowadzenie w Polsce budżetów partycypacyjnych i tworzenia miast na ludzką skalę. W ramach działalności Instytutu Obywatelskiego założył i wydawał kwartalnik: „Instytut Idei”. W 2012 roku opublikował książkę pt. „Wariacje Tischnerowskie”.

Prelegenci:
Wojciech Saługa Wojciech Saługa

polski polityk, wiceprezydent Jaworzna, senator V kadencji, poseł na Sejm V, VI i VII kadencji, od 2014 marszałek województwa śląskiego. W 1994 ukończył studia na Wydziale Ekonomiki Produkcji Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Następnie podjął pracę w Banku Śląskim, początkowo w oddziale w Jaworznie, następnie w centrali banku w Katowicach. Do 2013 działał w Stowarzyszeniu „Jaworzno Moje Miasto”.
Od 1994 do 1998 należał do Unii Polityki Realnej, następnie do Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego. W latach 1998–2002 był radnym miasta Jaworzna; ponownie został radnym w 2002, ale złożył mandat w związku z powołaniem na stanowisko wiceprezydenta miasta. W 2004 w wyborach uzupełniających został wybrany do Senatu V kadencji w okręgu wyborczym nr 31 w Sosnowcu w miejsce Adama Gierka, wybranego do Parlamentu Europejskiego. Zasiadł w zarządzie PO w województwie śląskim, kieruje strukturami partii w Jaworznie.
W 2005 z listy Platformy Obywatelskiej w okręgu sosnowieckim został wybrany na posła V kadencji. W wyborach parlamentarnych w 2007 po raz drugi uzyskał mandat poselski. W wyborach w 2011 z powodzeniem ubiegał się o reelekcję.

Jacek Krupa Jacek Krupa

Marszałek Województwa Małopolskiego. Polski polityk, ekonomista, samorządowiec, poseł na Sejm V i VI kadencji. Ukończył studia na Wydziale Zarządzania i Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W 1981 należał do Solidarności, przewodniczył komisji zakładowej w Hucie Aluminium w Skawinie. Od 1990 do 1998 pełnił funkcję Burmistrza Miasta i Gminy Skawiny, następnie przez cztery lata pracował jako wicestarosta powiatu krakowskiego. Od 2002 do 2005 zajmował stanowisko Starosty Krakowskiego. Członek Platformy Obywatelskiej, z listy której w 2005 został wybrany na posła V kadencji w okręgu krakowskim. W wyborach parlamentarnych w 2007 po raz drugi uzyskał mandat poselski. Zasiadał w Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, w Komisji Polityki Społecznej a w VI kadencji był członkiem Komisji Infrastruktury i wiceprzewodniczącym Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Od listopada 2011 pełnił funkcję wiceprezesa Krakowskiego Parku Technologicznego. W latach 2012-2014 członek Zarządu Województwa Małopolskiego IV kadencji odpowiedzialny za kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego, turystyki, edukacji, sportu, rozwoju społeczeństwa informacyjnego, nadzoru właścicielskiego i mienia.

Jadwiga Emilewicz Jadwiga Emilewicz

27 listopada 2015 r. powołana na stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju. W latach 1999-2002 pracowała w Departamencie Spraw Zagranicznych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W 2009 r. została Kierownikiem Muzeum PRL-u w Krakowie. Jest radną Sejmiku Województwa Małopolskiego i Przewodniczącą Komisji Innowacji i Nowoczesnych Technologii. Absolwentka Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ otworzyła przewód doktorski. Jest stypendystką Uniwersytetu Oxford oraz programu American Council on Germany, Dräger Foundation, ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius. Od 2003 r. związana z Wyższą Szkołą Europejską im. ks. J. Tischnera w Krakowie. Działaczka społeczna, autorka wielu publikacji naukowych. Była prezesem Fundacji Lepsza Polska.

T_Donocik Tadeusz Donocik

Prywatny przedsiębiorca od 1982 roku, prawnik, doradca biznesowy, specjalista restrukturyzacji firm, szkoleniowiec, inicjator i autor wielu działań promujących rozwój Katowic
i województwa śląskiego. Od roku 1990, Prezes, współzałożyciel Regionalnej Izby Gospodarczej
w Katowicach, która jest obecnie jedną z najbardziej dynamicznie funkcjonujących organizacji samorządu gospodarczego na Śląsku, a jej przedsięwzięcia to, m.in.: Konkurs Śląska Nagroda Jakości, Laury Umiejętności i Kompetencji oraz Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
Od 1993 roku, Wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej, w latach 1997 – 1998 – Szef Gabinetu Politycznego Ministra Gospodarki w Rządzie Jerzego Buzka, w latach 1998 – 2001 – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki.

 

Andrzej Pilot Andrzej Pilot

(ur. 16 października 1960 w Tarnowskich Górach) – polski polityk, samorządowiec, działacz Polskiego Stronnictwa Ludowego. Od grudnia 2010 do lutego 2013 wicestarosta powiatu tarnogórskiego. Od 2013 do 2014 wicewojewoda śląski.
Ukończył studia na kierunku polityka społeczna w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego oraz studia podyplomowe w zakresie inwestycji kapitałowych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. W latach 2008–2010 zajmował stanowisko wiceprezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W 2010 koordynował likwidację szkód w środowisku wyrządzonych przez powódź w województwie śląskim. W tym samym roku objął stanowisko wicestarosty powiatu tarnogórskiego. Piastował to stanowisko do lutego 2013, kiedy został mianowany I wicewojewodą śląskim.
W wyborach samorządowych w 2014 roku uzyskał mandat radnego sejmiku województwa śląskiego, funkcję tą zaczął pełnić 1 grudnia, w związku z czym przestał pełnić funkcję wicewojewody śląskiego. 18 grudnia został prezesem zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Adam Gawęda Adam Gawęda

poseł na Sejm VI kadencji, absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, mgr inż. górnictwa i geologii, ekspert polityki surowcowo-energetycznej, członek Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej. W latach 1994–2007 zajmował stanowiska kierownicze w branży górniczej: koordynatora Biura Strategii i Zespołu Zarządzania Środkami Produkcji w Centrum Wydobywczym Południe, pełnomocnika dyrektora Systemów Zarządzania Jakością, szefa inwestycji i ochrony środowiska, zastępcy kierownika służby strzałowej oraz robót górniczych, nadsztygara górniczego. Brał udział w opracowaniu planów i strategii dotyczących górnictwa. Monitorował elementy makrootoczenia górnictwa, przygotował raport o jego stanie wraz z propozycjami planu naprawczego. Uczestniczył w pracach zespołu sterującego nad raportami „Potencjał redukcji emisji gazów cieplarnianych w Polsce do roku 2050” oraz „Prognozy zapotrzebowania gospodarki polskiej na węgiel kamienny i brunatny jako surowca dla energetyki w perspektywie 2050 roku”. W latach 1998–2007 był radnym Rady Powiatu Wodzisławskiego, od 2002 do 2007 r. pełnił funkcję jej wiceprzewodniczącego. Zainicjował i uczestniczył w opracowaniu Strategii Rozwoju Powiatu Wodzisławskiego. W latach 2014–15 pełnił mandat radnego Sejmiku Województwa Śląskiego. Organizator konferencji i debat, autor publikacji naukowych obejmujących problematykę górniczą i surowcowo-energetyczną. W Sejmie VI kadencji był członkiem Komisji Gospodarki, Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, Komisji Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii oraz Komisji do Spraw Unii Europejskiej. Należy do Prawa i Sprawiedliwości.

Sesja 1. Walka z niską emisją szansą dla rozwoju firm i nowe miejsca pracy
Moderator:
BOSCH - portrety pracownikow firmy, Warszawa, 13.04.04; fot. Jacek Wozniak / EPOKA Janusz Starościk

Absolwent dwóch wydziałów Politechniki Warszawskiej, European University z siedzibą w Montreux/Szwajcaria oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Swoje doświadczenie zdobywał pracując przez wiele lat na kierowniczych stanowiskach. Obecnie jest współwłaścicielem firmy, zajmującej się wspieraniem wymiany gospodarczej pomiędzy przedsiębiorstwami oraz organizacjami gospodarczymi z krajów UE i innych. W ramach realizowanych projektów, ściśle współpracuje z organizacjami rządowymi i pozarządowymi w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej, specjalizując się w zagadnieniach energetyki odnawialnej i branży budowlanej. Jako prezes Stowarzyszenia Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych oraz ekspert szwajcarskiej agendy rządowej Switzerland Global Enterprise, aktywnie uczestniczy w różnych przedsięwzięciach propagujących efektywność energetyczną budynków i stosowanie energetyki rozproszonej ze źródeł odnawialnych do zasilania budynków.

Prelegenci:
Katarzyna Michałowska-Knap Katarzyna Michałowska-Knap

Dyrektor Instytutu ds. Badań i Rozwoju, Koordynator Zespołu ds. Energetyki Wiatrowej. Mgr inż. systemów inżynierii środowiska, specjalizacja meteorologia techniczna. Zainteresowania naukowe i zawodowe: energetyka wiatrowa: modelowanie przepływu wiatru w terenie o złożonej topografii, krótkoterminowa prognoza produkcji energii z elektrowni wiatrowych; integracja odnawialnych źródeł energii z systemem energetycznym; zarządzanie nauką i innowacjami. Uczestnictwo w projektach : COD – Concerted Action Offshore Wind Energy Deployment (5 PR UE); RECEPOL WP2 – Support for “Wind Energy Development Programme for Poland for 2002-2005” in the area of research concerning optimisation of wind energy use in Poland (5PR UE); POLYCITY – Energy Networks in Sustainable Cities (6 PR UE “CONCERTO”); POWWOW – Prediction of Waves, Wakes and Offshore Wind (6 PR UE). Funkcje pełnione dodatkowo: Koordynator podsieci „Energetyka wiatrowa” w ramach Krajowej Sieci Naukowej „Zrównoważone Systemy Energetyczne”; Ewaluator projektów zgłaszanych na konkursy 6 Programu Ramowego w ramach działań krótko – i średnioterminowych (DG TREN); Ekspert Urzędu Morskiego w Gdyni w sprawie lokalizacji farm wiatrowych na morzu.

Tomasz Zjawiony Tomasz Zjawiony

Przedsiębiorca, Wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, kierował wieloma firmami na rynku polskim, tworzył i prowadził oddziały firm z kapitałem niemieckim, włoskim, hiszpańskim i portugalskim.

Absolwent Studiów Menedżerskich – Executive MBA – Master of Business Administration; Institut d’Administration des Enterprises IAE d’Aix-en-Provence Graduate School of Management w Marsylii – Uniwersytet Paula Cezanne’a w Marsylii. Przygotowanie naukowe dały mu Studia doktoranckie, a wcześniej studia w Szkole Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego oraz w Śląskiej Międzynarodowej Szkole Handlowej, przygotowanie praktyczne natomiast zdobywał odbywając staże m.in. w Wydziale Ekonomiczno – Handlowym Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Paryżu, ale przede wszystkim prowadząc liczne projekty gospodarcze i społeczne. Specjalizuje się w tematyce handlu na rynku polskim oraz międzynarodowym. Ostatnie lata pracował dla zagranicznych korporacji: Włoskich, Hiszpańskich czy niemieckich – gdzie był odpowiedzialny za rozwój inwestycji w Europie Środkowej. Członek Rad Nadzorczych, członek Zarządów spółek również skarbu państwa, pełnił również funkcję pełnomocnika Zarządu Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.

 

FEWE_logo Anna Bogusz – Pracuje w Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii na stanowisku Kierownik projektów. Głównym obszarem działań jest koordynacja projektów edukacyjnych finansowanych ze środków unijnych. Projekty te dotyczą problemu zmian klimatycznych, jakości powietrza, rynku urządzeń energooszczędnych oraz efektywności energetycznej, szczególnie w obszarze ekoprojektowania, etykietowania i kryteriów środowiskowych w zamówieniach publicznych.
 Maciej Ryś Maciej Ryś

Absolwent Uniwersytetu w Yorku, Hong Kong-u oraz Akademii Leona Koźmińskiego. Zaciekły podróżnik zawsze gotowy na nowe wyzwania! Współzałożyciel wielu przedsięwzięć technologicznych, takich jak Przedszkolowo lub EarlyLogic. Konsultant strategiczny w PMR. Inicjator i lider Smogathonu, walczącego z zanieczyszczeniami powietrza za pomocą technologii.

 Aleksander Śniegocki Aleksander Śniegocki

Kierownik Projektu Energia i Klimat, WiseEuropa. Specjalizuje się w analizie nowych źródeł wzrostu gospodarczego, ekonomii innowacji, perspektywach rozwoju niskoemisyjnej gospodarki oraz transformacji sektora energetycznego. Autor publikacji w ramach projektu Niskoemisyjna Polska 2050 oraz Forum Analiz Energetycznych.

Sesja 2. Inteligentne miasto
Moderator:
Anna Grzelak Anna Grzelak

Wykształcenie: Studia magisterskie (Germanistyka), Studia MBA

 

Języki obce: Niemiecki, Angielski

 

Doświadczenie zawodowe:

Od 17 lat pracuje w Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej. Główne zadania to :

–       realizacja projektów kooperacyjnych, organizacja konferencji i seminariów oraz pisanie analiz rynkowych z zakresu odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej

–       realizacja podróży studyjnych i opieka nad delegacjami przedsiębiorców, polityków i samorządowców z Polski i z Niemiec

–       poszukiwanie partnerów kooperacyjnych, networking dla firm polskich i niemieckich

–       organizacja seminariów, konferencji gospodarczych, spotkań branżowych itp.

 

Prelegenci:
Aleksandra Monsiol-Szatkowska Aleksandra Monsiol-Szatkowska

absolwentka fizyki na Uniwersytecie Śląskim oraz L’Ecole Internationale des Sciences Politiques w Bordeaux (Francja). Posiada kilkuletnie doświadczenie w sprzedaży w koncernie ArcelorMittal. W roku 2015 Pełnomocnik Prezydenta Katowic ds. wspierania innowacyjności. Obecnie pracuje w Wydziale Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Katowice, odpowiedzialna m.in. za wspieranie rozwoju firm technologicznych, start-upów oraz współpracę pomiędzy Katowicami a Doliną Krzemową w USA.

 Piotr_Haremza Piotr Haremza
Ekspert z prawie 20-letnim doświadczeniem w dziedzinie inteligentnych systemów sterowania i zarządzania ruchem. Tematyką ITS-ów zajmuje się od 1999 roku. W 2002 roku dołączył do firmy Siemens Sp. z o.o., gdzie obecnie pełni funkcję dyrektora pionu serwisu w branży Mobility
Matthias Rehm Matthias Rehm

Główny specjalista ds. ekonomicznych

Ambasada Republiki Federalnej Niemiec Warszawa

 

Urodz. 1953 w Wilkau-Haßlau, Saksonia

1977                       Absolwent Polytechniki Wrocławskiej, Elektronika

1977-1990          Pracownik w zakładach Carl Zeiss JENA, Turyngia

1990-1997          Agencja PR i Reklamowa w Bietigheim-Bissingen k. Stuttgard i Jena (Turyngia)

1998-2005          Polsko-Niemieckie Towarzystwo Wspierania Gospodarki (TWG) w Gorzowie Wielkopolskim, rzecznik prasowy i redaktor portalu internetoewgo

od 2005                                  Ambasada Niemiec Warszawa, Głowny specjalista ds. ekonomicznych

Agata Twardoch Agata Twardoch

Architektka i urbanistka, adiunkt na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej., członek TUP. Współprowadzi pracownię projektową 44STO. Zajmuje się dostępnym budownictwem mieszkaniowym i alternatywnymi formami zamieszkania, prowadzi badania naukowe, otwarte wykłady popularyzatorskie i warsztaty projektowe. Pisze do czasopism branżowych. Projektuje architekturę i wnętrza.

IMG_4757 Rafał Wróblewski

Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w sprzedaży, wprowadzaniu nowych produktów, zarządzaniu dużymi projektami infrastrukturalnymi w sektorach energetyki i telekomunikacji. Na co dzień zajmuje się pracą z klientami i partnerami, rozwojem i sprzedażą nowych rozwiązań.

Sesja 3. Klastry energetyczne – integrator działań przeciw smogowi
Moderator:
Beata Wiszniewska Beata Wiszniewska

Jest Dyrektorem Generalnym Polskiej Izby Energetyki Odnawialnej I Rozproszonej od 2014 roku. Wcześniej, przez ponad 5 lat koordynowała działania Wydziału Środowiska w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej w Brukseli odpowiadając także za przygotowanie i przeprowadzenie Przewodnictwa Polski w radzie UE w obszarze ochrony klimatu i środowiska. W latach 2004-2008 z ramienia Regionalnego Centrum Ochrony Środowiska w Budapeszcie (REC CEE) kierowała pracami 8 biur krajowych zlokalizowanych w krajach przyjętych do UE w roku 2004. W latach poprzedzających pracowała jako konsultant w firmach doradczych i organizacjach pozarządowych.

Prelegenci:
Małgorzata Smolak Małgorzata Smolak

prawnik, kierownik zespołu Polska Energia. Posiada szerokie doświadczenie prawne oraz w zarządzaniu projektami. Zanim dołączyła do ClientEarth zajmowała szereg stanowisk w instytucjach samorządowych oraz w sektorze prywatnym; brała również udział w misji pokojowej w Bośni i Hercegowinie. Ukończyła prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim, a także studia podyplomowe: dyplomacja i stosunki międzynarodowe oraz integracja europejska.

 J.Kotyza Jarosław Kotyza

Kierownik Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii  AGH w Miękini

Prezes Instytutu Zrównoważonej Energii Sp z o.o.
Członek Kolegium Redakcyjnego Czasopisma GLOBenergia

Członek Założyciel Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego (PSG) Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC)

Paweł Lachman Paweł Lachman

Tytuł mgr. inż. uzyskany w 1992 r. po ukończeniu studiów na Wydziale Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Krakowskiej, kierunek inżynieria środowiska. W latach 1992-1994 zatrudniony jako specjalista ds. techniki grzewczej w firmie Hydrosolar w Krakowie. Od 1995 r. jest zatrudniony jako inżynier szkoleniowy w firmie Vaillant sp. Z o.o. a później Vaillant Saunier Duval sp. z o.o. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie z prowadzenia szkoleń dla instalatorów i projektantów branży grzewczej oraz OZE (termiczne kolektory słoneczne, pompy ciepła, układy hybrydowe pomp ciepła, kotły kondensacyjne, wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, systemy hydrauliczne c.o. ogrzewania i ciepłej wody użytkowej).

Od 2011 roku pełni funkcję prezesa Zarządu Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła czołowego stowarzyszenia branży pomp ciepła.

Koordynator i członek zespołu autorskiego branżowych wytycznych PORT PC w zakresie pomp ciepła cz. 1, 2, 3, 4, 5, 6.

W latach 2011-2012 prowadził kursy certyfikowanego Instalatora OZE w zakresie pomp ciepła w ramach europejskiego systemu szkoleń „Instal+RES” (Politechnika Krakowska).

W latach 2014-2017 prowadzi kursy certyfikowanego Europejskiego Instalatora OZE w zakresie pomp ciepła w ramach europejskiego systemu szkoleń „Eucert” (W ramach EHPA i PORT PC).
Autor ponad 50 specjalistycznych artykułów o tematyce odnawialnych źródeł ciepła i techniki grzewczej.

dr inż. Jacek Biskupski
 Wioletta Jończyk Wioletta Jończyk

Doradca Energetyczny WFOŚiGW w Katowicach w ramach „Ogólnopolskiego systemu wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z 14 wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej i Urzędem Marszałkowskim w Lublinie. Celem Projektu jest wsparcie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej.

Christian Schnell dr Christian Schnell

jest radcą prawnym wpisanym na listę Okregowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie i Rechtsanwalt (adwokat niemiecki) wpisanym w Landgericht Düsseldorf. Uprawniony do zawodu od 1998 roku. Kształcił się na kierunkach prawniczych w Bonn i Kolonii oraz uzyskał tytuł doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych. Zasadnicza część jego praktyki związana jest z sektorami energetycznym i infrastrukturalnym. Świadczy usługi doradztwa prawnego na wszystkich etapach prowadzenia inwestycji w sektorach energetycznym i infrastrukturalnym, począwszy od budowy poprzez finansowanie, aż po przejęcie i zbycie takiej inwestycji. Wśród jego Klientów znajdują się międzynarodowe spółki użyteczności publicznej, deweloperzy, fundusze inwestycyjne instytucjonalne i rodzinne, oraz międzynarodowe korporacje. Doradza od 15 lat przy projektach energetycznych związanych zarówno z konwencjonalnymi, jak i odnawialnymi źródłami energii. Świadczy usługi doradcze dla funduszy inwestycyjnych, w tym funduszy cleantech, infrastrukturalnych i technologicznych oraz doradza im w prowadzeniu działalności inwestycyjnej. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów na tematy prawne obejmujące rozwój prawodawstwa w zakresie energii odnawialnej. Jest wykładowcą Szkoły Głównej Handlowej. Christian Schnell jest ekspertem Rady ds. Odnawialnych Źródeł Energii działającej przy Konfederacji „Lewiatan” oraz koordynatorem inicjatywy „econet Poland” działającej przy Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej.

Sesja 4. Działania na rzecz poprawy jakości powietrza i przeciwdziałania zmianom klimatu na poziomie lokalnym
Moderator:
 Marek Józefiak Marek Józefiak

Jest koordynatorem programu Klimat i Energia w Polskiej Zielonej Sieci. Koordynuje kampanię Podhalańskiego Alarmu Smogowego. Jest także zaangażowany w prace Polskiego Alarmu Smogowego oraz Koalicji Klimatycznej. Ukończył prawo na WPiA Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkołę Prawa Brytyjskiego Uniwersytetu Cambridge. Marek Józefiak jest stypendystą Międzynarodowego Programu Stypendialnego DBU dla specjalistów z dziedziny ochrony środowiska oraz absolwentem 24. Szkoły Liderów Politycznych.

Prelegenci:
 Piotr Skubala 1 prof. dr hab. Piotr Skubała

profesor nauk biologicznych, Katedra Ekologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski, ekolog, akarolog (zajmuje się ekologią i systematyką roztoczy Oribatida), etyk środowiskowy, działacz na rzecz ochrony przyrody; „ethic expert” w Komisji Europejskiej w Brukseli (program HORIZON 2020), członek komisji ds. GMO i GMM przy Ministrze Środowiska, stały współpracownik miesięcznika „AURA. Ochrona środowiska” i miesięcznika „Dzikie Życie”, współorganizator Festiwalu Kultury Ekologicznej „Zielono Mi”, organizator i współprowadzący spotkania Klubu Myśli Ekologicznej.

 

 Paweł Wyszomirski Paweł Wyszomirski – Prezes Zarządu Fundacji Napraw Sobie Miasto, kurator konferencji TEDxKatowice, koordynator europejskiego projektu DITOs – promującego naukę obywatelską (citizen science), realizowanego we współpracy z University College London. Publikował m.in. w Miasto Think Tank, Magazynie Autoportret. Autor książki „Mieszkam-TU.eu. Jak tworzyć lepsze miasta? – budżet obywatelski w działaniu”.
Patryk Swoboda
Piotr Kuczera Piotr Kuczera

Prezydent Miasta Rybnika od grudnia 2014 r., radny Miasta Rybnika w latach 2006-2014, z zawodu nauczyciel historii. Wyższe wykształcenie zdobył na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, na kierunku historia. Ukończył także studia podyplomowe na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego oraz w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie. Do 2014 roku pracował w II Liceum Ogólnokształcącym im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Rybniku, prowadząc zajęcia z historii i wiedzy o społeczeństwie. Od 2006 roku związany z rybnickim samorządem. Został wybrany radnym Miasta Rybnika, pełnił funkcję Przewodniczącego Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej RP. Po wyborach samorządowych w 2014 roku został Prezydentem Miasta Rybnika. Piotr Kuczera angażuje się także w działania ponadlokalne. Jako zastępca Przewodniczącego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów podejmuje inicjatywy na rzecz rozwoju regionu. Jest też członkiem zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku. Reprezentuje ponadto Rybnik w Związku Miast Polskich.

 

 Piotr Siergiej Piotr Siergiej

Dziennikarz, redaktor. Od 2006 roku publikuje artykuły w Tygodniku Powszechnym i Gazecie Wyborczej. W latach 2011-2012 redaktor prowadzący działu ekologicznego w portalu wyborcza.pl. Pracował jako rzecznik prasowy Koalicji Klimatycznej. W latach 2014-2015 redaktor prowadzący portalu ChronmyKlimat.pl. Obecnie współpracuje z Polskim Alarmem Smogowym.

Janina Fudała dr Janina Fudała

prof. IETU, absolwentka Wydziału Nauk o Ziemi UJ. Pracę doktorską p.t. „Ocena wpływu naturalnych przeszkód terenowych na kształtowanie stężeń zanieczyszczeń gazowych powietrza emitowanych przez źródła niskie” wykonała pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja T. Jankowskiego na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Długoletni pracownik Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, specjalizujący się w zagadnieniach ochrony powietrza. Autor lub współautor ponad 100 projektów naukowo–badawczych i prac rozwojowych z zakresu: planowania strategicznego w ochronie powietrza, inwentaryzacji emisji ze źródeł przemysłowych i komunalnych na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim, oceny wpływu źródeł na jakość powietrza w skali lokalnej i regionalnej, prognoz emisji dopuszczalnych dla wypełnienia zobowiązań międzynarodowych Polski w zakresie redukcji emisji zanieczyszczeń, oceny stosowanych technologii z punktu widzenia międzynarodowych wskaźników emisji zanieczyszczeń, konstrukcji wieloletnich programów poprawy jakości powietrza w skali regionalnej, krajowej i europejskiej. Autor lub współautor ponad 40 raportów z Oceny Oddziaływania na Środowisko instalacji. Ekspert Komisji Europejskiej do oceny projektów badawczych. Członek, Przedstawiciel Polski w Komitecie Doradczym Komisji Europejskiej d.s. wdrażania Dyrektywy 1999/13/WE i Dyrektywy 2004/42/WE. Członek Zarządu Wojewódzkiej Komisji do Spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko. Kierownik Naukowej Sieci Tematycznej „Zanieczyszczenia Powietrza/Zmiany Klimatu” AIRCLIM–NET. Do końca 2016 pełniła funkcję Zastępcy Dyrektora IETU d.s. Badań i Rozwoju. Obecnie zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego IETU, pełni funkcję Eksperta Wiodącego w obszarze badawczym „Diagnozowanie i Prognozowanie Zmian Jakości Środowiska”.

Bez tytułu Rafał Psik – Działacz społeczny, członek inicjatywy społecznej Zagłębiowski Alarm Smogowy. Mieszkaniec Sosnowca.

 

Zawodowo związany z dostawami urządzeń dla energetyki.

Sesja 5. Budynki efektywne energetycznie sposobem na smog
Moderator:
Szymon Liszka Szymon Liszka

absolwent Wydziału EAiE Akademii Górniczo Hutniczej, kariera zawodowa związana z Fundacją na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii FEWE, od 2005 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu FEWE. Doświadczenie zawodowe obejmują zarówno zagadnienia związane z problematyką polityki energetycznej, lokalnego planowania energetycznego, programowania przedsięwzięć z zakresu poprawy efektywności energetycznej i czystych technologii energetycznych w oparciu o innowacyjne metody finansowania jak i szczegółowe problemy związane z audytem energetycznym, pomiarową diagnostyką energetyczną obiektów i weryfikacją efektów podejmowanych działań.

 

Prelegenci:
Marek Zaborowski Marek Zaborowski

Wiceprezes Instytutu Ekonomii Środowiska, ekspert w dziedzinie efektywności energetycznej. Absolwent wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej na Politechnice Krakowskiej oraz podyplomowych studiów m.in. w zakresie ekonomii środowiska na Uniwersytecie Minnesota. Od ponad 15 lat zawodowo zajmuje się tematyką efektywności energetycznej. Był konsultantem wielu krajowych i międzynarodowych instytucji m.in. Komisji Europejskiej, OECD, ARUP, ECORYS, Scott-Willson. Od 2014 roku Team Leader programu EU-India Technical Cooperation  – Energy (Indie/Nowe Delhi). W latach 2000-2009 był członkiem zarządu oraz prezesem Małopolskiej Agencji Energii i Środowiska. W latach 2005-2007 był członkiem Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

Henryk Kwapisz Henryk Kwapisz

Dyrektor public affairs w Grupie Saint-Gobain w Polsce, absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, od wielu lat związany z branżą izolacji. Ekspert w dziedzinie zrównoważonego budownictwa. Członek 5 Komitetów Technicznych PKN.

Mirosław Bobrzyński Mirosław Bobrzyński

Wiceprezes Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum oraz EURO-CENTRUM S.A. Absolwent Akademii Rolniczej w Krakowie i Studium Bankowości i Finansów Akademii Ekonomicznej i Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Katowicach. Wiceprezes Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum Sp. z o.o. Wcześniej pełnił funkcje kierownicze w spółkach zarządzających nieruchomościami oraz uczestniczył w projektach związanych z transferem i komercjalizacją technologii, budowaniem klastrów i sektorowych sieci współpracy.

Szymon Firląg Szymon Firląg – Adiunkt na Wydziale Inżynierii Lądowej, Politechniki Warszawskiej (PW) w zespole zrównoważonego rozwoju. Prowadził badania na Passivhaus Institut, Darmstadt, gdzie miał okazję przebywać, jako stypendysta Fundacji Nowickiego oraz Deutsche Bundesstiftung Umwelt. Dzięki stypendium Centrum Studiów Zaawansowanych PW pracował nad algorytmami kontroli dla inteligentnych okien w Lawrence Berkeley National Laboratory w USA.
Obecnie reprezentujący BPIE (Buildings Performance Institute Europe) w Polsce. Współpracował z Narodowa Agencja Poszanowania Energii, Krajowej Agencji Poszanowania Energii i Fundacji Poszanowania Energii, gdzie zajmował się projektami związanymi z efektywnością energetyczną budynków. Był zaangażowany w proces projektowania, budowy i certyfikacji z pierwszych budynków pasywnych i energooszczędnych w Polsce.Jest autorem licznych artykułów i książek, brał udział w kampaniach promujących budownictwo energooszczędne w Polsce.
Sesja 6. Technologie informatyczne i komunikacyjne narzędziem w walce ze smogiem
Moderator:
Pawel Podsiadlo zdj Paweł Podsiadło

Wiceprezes Zarządu Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum Sp. z o.o. oraz Euro-Centrum S.A.,  Dyrektor ds. Informatyki i Innowacji w PNT EC. Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach na Wydziale Informatyki i Automatyki. W latach 2008 – 2014 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Centrali Zaopatrzenia Hutnictwa. Wcześniej kierował także pracami Agencji Rozwoju Przemysłu w Katowicach, Centrum Rozwoju Systemów Medycznych, Towarzystwa Finansowego Silesia oraz Górnośląskiej Agencji Przekształceń Przedsiębiorstw. Jest współautorem wielu publikacji związanych z rozwojem przemysłu, transferem technologii oraz systemami cyfrowymi i mikrokomputerowymi. Koordynował projekty realizowane dla Ministerstwa Gospodarki dotyczące m.in. rozwoju sektora MŚP. Współautor koncepcji działań proinnowacyjnych w wielu regionach, w tym w województwie śląskim.

Prelegenci:
 06380002_2 (002) Tadeusz Sadowski – Pan Tadeusz Sadowski stanowisko Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska objął od dnia 4 maja 2016 roku.

Przed objęciem przedmiotowego stanowiska w dużej mierze zajmował się zagadnieniami związanymi z ochroną środowiska, w tym pełnił funkcję Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Stefan Kamiński Stefan Kamiński

Prezes Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji. Współautor polityki celnej dla przemysłu elektronicznego oraz strategii Polski dotyczącej Porozumienia ITA (z punktu widzenia interesów przemysłu elektronicznego w Polsce). Członek wielu zespołów roboczych dotyczących klasyfikacji towarów elektronicznych (głównie w MF i DG TAXUD). Współautor „Strategii dla przemysłu elektronicznego do 2010 roku” – przyjętej przez Radę Ministrów 7 stycznia 2003 roku, Członek Rady Naukowej ds. Strategicznego Programu Rządowego – „Rozwój Niebieskiej Optoelektroniki”, Członek Rady Naukowej Konsorcjum „TIFORA”. Członek Rady Programowej klastra „IUSER”, Członek Rady Programowej Warsztatów Rynku Energetycznego. Członek Komitetu Sterującego Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw”. Współautor i szef wielu zespołów roboczych przygotowujących dokumentacje przetargowe dla alternatywnych operatorów telekomunikacyjnych (razem ponad 35 dokumentacji). Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2010). Otrzymał odznakę „Zasłużony dla Łączności”, Złotą Honorową Odznakę KIG, zasłużony dla Kultury Polskiej oraz Medal prof. Janusza Groszkowskiego. Wyróżniony tytułem „Znakomity Przywódca” w ramach Polskiej Nagrody Jakości.

Jan Bondaruk Jan Bondaruk

Z-ca Naczelnego Dyrektora ds. Inżynierii Środowiska Głównego Instytutu Górnictwa. Ceniony ekspert w zakresie technik ochrony środowiska oraz programowania ochrony i zarządzania środowiskiem z wykorzystaniem systemów informacji przestrzennej.

Współautor kilkudziesięciu raportów o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko oraz studiów wykonalności i wniosków aplikacyjnych dla przedsięwzięć inwestycyjnych finansowanych ze środków unijnych.

Ekspert Komisji Europejskiej w zakresie oceny projektów w programie Horizon 2020. Członek Śląskiej Rady Innowacji oraz zespołów eksperckich oceniających projekty inwestycyjne w zakresie innowacji, ochrony środowiska i rewitalizacji terenów zdegradowanych.

 

 Mariusz Tomaka Mariusz Tomaka

Obecnie prowadzi jako prezes zarządu polski oddział DisplayLink – międzynarodowej firmy  (USA, UK, Polska, Taiwan) produkującej specjalistyczne układy scalone ASIC dla grafiki komputerowej oraz tworzącej unikalne oprogramowanie. Od ponad dziesięciu lat jest aktywnym członkiem władz PIIT – Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (członek Rady Izby, członek Komisji Rewizyjnej, twórca i wieloletni prezes Klubu Eksporterów przy PIIT). Jest członkiem zarządu  Oddziału Górnośląskiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Od roku 2000 zaangażowany w tworzenie przedsięwzięć gospodarczych i naukowych w relacjach USA – Polska. Uczestniczy począwszy od roku 2009 w komitetach organizacyjnych i naukowych corocznych konferencji i symposium w USA: Poland Day (San Francisco),  US-Poland Science and Technology Symposium (Bay Area, Uniwersytet Stafordzki). Od roku 2008 jest zaangażowany w prace organizacji amerykańskiej US-Polish trade Council z siedzibą w Dolinie Krzemowej jako członek rozszerzonego zarządu,  a w roku 2010 został współzałożycielem i do dzisiaj sprawuje funkcje prezesa Stowarzyszenia: „Polsko Amerykańska Rada Współpracy”. Mariusz Tomaka koncetruje się obecnie na pracach mających na celu stworzenie praktycznego wzorcowego modelu wejścia polskich firm innowacyjnych na rynek USA i dalej na rynki globalne – (planowany temat pracy doktorskiej).

Sławomir Kopeć dr Sławomir Kopeć

od 2013 roku związany z AGH, gdzie pełnił funkcje dyrektora Centrum Zaawansowanych Technologii Miasta Przyszłości oraz koordynatora projektów strategicznych AGH. Wcześniej m.in. wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, podsekretarz stanu w Ministerstwie Łączności, dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, prezes zarządu Krakowskiego Parku Technologicznego, prezes zarządu spółki Małopolska Sieć Szerokopasmowa. W latach 1990-2006 działacz samorządowy. W latach 2007-2009 przewodniczący Społecznego Zespołu ds. Strategii Informatyzacji Państwa przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, a w latach 2006-2008 członek Rady Informatyzacji przy MSWiA. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, za zasługi w działalności na rzecz rozwoju informatyzacji w Polsce. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, tam też uzyskał stopień doktora nauk fizycznych.

Wojciech Przybylski Wojciech Przybylski

socjolog, 10 lat doświadczenia w zakresie planowania, ewaluacji i implementacji polityk publicznych, szczególnie w obszarach rozwoju regionalnego oraz innowacji. Od 2012 roku odpowiedzialny za projekty oraz rozwój w Krakowskim Parku Technologicznym: koordynowanie zadań spółki w obszarze wsparcia innowacji, czyli inkubatora technologicznego, nowej infrastruktury w tym laboratoryjnej, projektów miękkich związanych z brokeringiem, wsparciem branżowym na poziomie krajowym i międzynarodowym, prowadzonymi klastrami, udziałem KPT w sieciach, projektów składanych H2020, udziału w regionalnym systemie innowacji, metodologią living lab, współpraca ze sceną start-upową. Od stycznia 2016 roku prezes zarządu KPT.

 Urszula Chmura Urszula Chmura

Ekspert ds. Systemów Zarządzania Środowiskiem

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierunku ochrona środowiska. Ukończyła także studia o specjalności „Jakość powietrza i walka z hałasem” na Uniwersytecie w Versailles we Francji.

Od 12 lat związana z firmą ATMOTERM S.A., doświadczony praktyk w zakresie systemów zarządzania środowiskiem.

Autorka i współautorka wielu opracowań, ekspertyz i opinii dla jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności w zakresie ochrony powietrza; ekspert i współautorka systemów informatycznych do zarządzania środowiskiem w miastach.

 wiktor Wiktor Warchałowski

Prezes Zarządu i współzałożyciel Airly

 

Zarządza Airly – firmą tworzącą inteligentny system monitoringu jakości powietrza. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, inżynier z pasją do biznesu i przedsiębiorczości.

Media Społecznościowe

O FORUM

Celem Forum Nowej Gospodarki jest zbudowanie trwałej platformy współpracy w trójkącie biznes - nauka - administracja, wspierającej rozwój „nowej gospodarki” w Polsce.

Więcej