XII Forum Nowej Gospodarki

9 czerwca 2017
Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum Katowice

Zbliża się dwunasta edycja Forum Nowej Gospodarki, w tym szósta zorganizowana na zlecenie Województwa Śląskiego. Tym razem liderzy nauki, biznesu i administracji spotkają się w katowickim Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum, by porozmawiać o gospodarce niskoemisyjnej jako szansie dla rozwoju województw śląskiego i małopolskiego. Nie zabraknie też polsko-niemieckich rozmów biznesowych oraz prezentacji nowinek technologicznych i energetycznych doświadczeń na otwartym Pikniku Nauki i Kultury.

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia, w 2016 roku aż 33 polskie miasta znalazły się na liście 50 ośrodków o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu w Europie. Tę niechlubną statystykę, obok Krakowa czy Nowego Sącza, wypełnia aż 14 śląskich miejscowości na czele z Gliwicami, Zabrzem, Sosnowcem i Katowicami. Przekroczone stężenia pyłów zawieszonych w powietrzu wywołują lub pogłębiają choroby płuc i układu krążenia. Rocznie smog zabija w Polsce ok. 48 tys. osób. Liczne dyskusje na temat założeń polityki antysmogowej trwają, a XII Forum Nowej Gospodarki będzie okazją do przedstawienia uwag do projektowanych aktów prawnych.

XII Forum Nowej Gospodarki odbędzie się pod hasłem: „Gospodarka niskoemisyjna szansą dla województw śląskiego i małopolskiego”, a wśród szczegółowo omawianych tematów znajdą się sposoby ograniczania zjawiska niskiej emisji w miastach, Śląskie i Małopolska liderami gospodarki niskoemisyjnej, efektywność energetyczna budynków sposobem na smog, inteligentne miasto – technologie informacyjne i komunikacyjne narzędziem w walce ze smogiem, klastry energetyczne – współpraca społeczności lokalnych przeciw smogowi.

Równolegle do konferencji zaplanowano również Polsko-Niemiecką Giełdę Kooperacyjną w formule B2B. Przygotowanie tego typu spotkań między przedsiębiorcami i organizacjami służy przede wszystkim zwiększeniu kontaktów i wymianie doświadczeń z podmiotami z Niemiec.

Po obradach na terenie Parku odbędzie się Piknik Nauki i Kultury, adresowany do mieszkańców Katowic i uczestników debat. Piknik ma na celu podnoszenie świadomości na temat innowacyjności i energooszczędności w makroregionie, łączy śląską tradycję z pokazami i prezentacjami doświadczeń naukowych. W trakcie plenerowej imprezy zorganizowane zostaną wystawy technologiczne, pokazy naukowe i inne atrakcje. Piknik to także okazja do zwiedzenia ekologicznych obiektów Parku, w tym budynku pasywnego i nowoczesnych laboratoriów do badań nad energooszczędnością, na czele z jedynym w Polsce sztucznym słońcem.

Wstępem do wydarzeń XII Forum Nowej Gospodarki będzie Forum dla czystego powietrza, które zaplanowano na dzień 17 marca 2017. Spotkanie będzie miało 2 odsłony: najpierw przedstawiciele organizacji pozarządowych, zakładów energetycznych, stowarzyszeń branżowych i samorządu będą wypracowywać założenia społeczne dla gminnych programów ograniczenia niskiej emisji, następnie goście specjalni : Kamil Durczok, Tomasz Bochenek, Justyna Święty oraz Jarosław Makowski przedstawią zgromadzonym licealistom swoje pomysły na włączenie się w walkę z niską emisją.

Media Społecznościowe

O FORUM

Celem Forum Nowej Gospodarki jest zbudowanie trwałej platformy współpracy w trójkącie biznes - nauka - administracja, wspierającej rozwój „nowej gospodarki” w Polsce.

Więcej