XI Forum Nowej Gospodarki
Lokalna energia 2016

28 listopada 2016 r.
Akademia Górniczo-Hutnicza, Centrum Energetyki, Kraków, ul. Czarnowiejska 36  (Budynek C6)

 

  • Jak poprawić stan środowiska, zwłaszcza jakość powietrza? Jak skutecznie walczyć z niską emisją?
  • Jak zmniejszyć rachunki za prąd i ciepło w domach, firmach i urzędach?
  • Jak zmniejszyć ryzyko nagłych i przeciągających się przerw w dopływie prądu?

Odpowiedzi na te pytania szukać będą podczas XI Forum Nowej Gospodarki liderzy biznesu, administracji rządowej i samorządowej oraz przedstawiciele środowisk nauki specjalizujący się w zagadnieniach innowacyjnej energetyki. Tematem przewodnim obecnej edycji Forum będzie „energia lokalna” – efektywne wykorzystywanie lokalnych zasobów energetycznych. Ścieżki tematyczne (Lokalne przedsięwzięcia energetyczne, Transport przyjazny środowisku, Efektywność energetyczna i kogeneracja) wiążą się z ostatnio podejmowanymi i zapowiadanymi inicjatywami rządowymi. W ramach konferencji przewidywana jest również prezentacja ogólnopolskich „oddolnych” inicjatyw – porozumienia kooperacyjnego klastrów energii oraz klastra na rzecz elektromobilności.

Przekonanie, że drogi do rozwiązywania problemów ekologicznych i energetycznych należy szukać w racjonalnym wykorzystywaniu lokalnie dostępnych zasobów, w tym odnawialnych źródeł energii, zyskuje w ostatnim czasie coraz więcej zwolenników. Zapowiadane inicjatywy rządowe związane z lokalnym wymiarem polityki energetycznej wzbudzają żywe zainteresowanie opinii publicznej – przykładem może być dyskusja nad klastrami energii, modelami wspierania OZE czy propagowaniem elektromobilności. Kluczowe znaczenie dla sukcesu lokalnych inicjatyw ma dobra współpraca producentów i odbiorców energii z działającymi na ich terenie firmami dystrybucyjnymi oraz samorządami lokalnymi.

Czy zapowiedziane przez rząd działania pomogą ograniczyć niską emisję i obniżyć koszty energii? Jakie warunki muszą być spełnione, by rozwój lokalnej energetyki pomagał rozwiązywać problemy mieszkańców, firm i samorządów, a równocześnie ożywiał lokalną gospodarkę? Jak budować klastry energii? Jak rozwijać transport elektryczny? Jak skutecznie zwiększać efektywność energetyczną? Czy i jak należy wspierać kogenerację?

Oczekujemy, że debata podczas Forum pozwoli lepiej zrozumieć plany rządu i czołowych graczy sektora energetyki oraz dostarczy inspirujących przykładów, a przez to pomoże w budowie i wdrażaniu odważnych, ale równocześnie realistycznych i przemyślanych  przedsięwzięć w obszarze energetyki lokalnej.

Media Społecznościowe

O FORUM

Celem Forum Nowej Gospodarki jest zbudowanie trwałej platformy współpracy w trójkącie biznes - nauka - administracja, wspierającej rozwój „nowej gospodarki” w Polsce.

Więcej