KIERUNEK – MIASTO PRZYSZŁOŚCI

W ostatnich latach polskie miasta szybko się zmieniają. Poprawia się stan infrastruktury i jakość usług. Nadal jednak wiele problemów czeka na rozwiązanie. Pojawiają się nowe, do niedawna nieznane wyzwania. Zmieniają się też aspiracje i wymagania mieszkańców, którzy od swoich burmistrzów i prezydentów oczekują nie tylko gwarancji bezpiecznego, zdrowego i wygodnego życia, ale też zapewnienia współudziału w rozwiązywaniu problemów istotnych dla lokalnych społeczności.

Równocześnie współczesne osiągnięcia technologiczne otwierają nowe możliwości tworzenia przestrzeni do życia i działania, pomagają lepiej odpowiadać na oczekiwania obywateli. Jak wykorzystać technologie, by podnieść jakość życia mieszkańców, wspierać rozwój gospodarczy i poprawiać efektywność zarządzania miastem? Jak włączyć mieszkańców w życie miasta? Jak budować polskie inteligentne miasto?

Odpowiedzi na te pytania padną podczas VII Forum Nowej Gospodarki, które obradować będzie 15 grudnia 2014 r. w Krakowie w auli Akademii Górniczo-Hutniczej (Budynek A-0 AGH, al. Mickiewicza 30).

Tematem przewodnim VII Forum są uwarunkowania rozwoju polskich „inteligentnych miast”. Uczestnicy – przedstawiciele samorządu terytorialnego, biznesu i nauki zainteresowani wdrażaniem i rozwijaniem inteligentnych rozwiązań miejskich – zapoznają się z rekomendacjami niezbędnych działań, by polskie miasta, firmy i uczelnie w pełni wykorzystały otwierające się możliwości.

Obrady VII Forum Nowej Gospodarki odbędą się w szczególnym czasie – u progu nowej kadencji samorządów, a zarazem nowej perspektywy UE. To najlepsza pora na budowę ambitnych, ale też realistycznych programów i planów działania. Źródłem inspiracji do ich tworzenia będą mogły być przedstawione w ramach Forum wskazania czołowych ekspertów oraz konkretne przykłady udanych rozwiązań.

 

 

OrganizatorzyPartnerzyPatronat
O forum

Celem Forum Nowej Gospodarki jest zbudowanie trwałej platformy współpracy w trójkącie biznes - nauka - administracja, wspierającej rozwój „nowej gospodarki” w Polsce.

Więcej

Media społecznościowe