Jak będzie wyglądało nasze codzienne życie za kilkanaście lat? Które spośród licznych szybko rozwijających się technologii będą miały największy wpływ na światową gospodarkę? Jak powinniśmy się przygotować do nadchodzących nieuchronnie zmian, by wykorzystać szanse i ograniczyć ryzyka? Jak mogą nam w tym pomóc fundusze UE? Odpowiedzi na te pytania szukać będą liderzy nauki, biznesu i administracji podczas V Forum Nowej Gospodarki, które odbędzie się 7 i 8 listopada 2013 roku w Krakowie.

Przewodnim tematem Forum będą gospodarcze i społeczne konsekwencje rozwoju przełomowych technologii oraz możliwości włączenia się Polski i regionów w globalne trendy poprzez rozwijanie lokalnych specjalizacji.

 

Uczestnicy Forum będą mogli zapoznać się z technologiami, które określą kierunki rozwoju gospodarczego i społecznego w perspektywie najbliższych kilkunastu lat. Eksperci z najbardziej innowacyjnych polskich i globalnych firm przedstawią przykłady rozwijanych technologii i realizowanych projektów, a także przeanalizują konsekwencje ich rozpowszechnienia, zwłaszcza w obszarach technologii informacyjnych i komunikacyjnych, inżynierii materiałowej oraz inteligentnej energetyki.

Debata podczas pierwszego dnia Forum ogniskować się będzie wokół pytań, jak w związku z rozwojem przełomowych technologii Polska i regiony mogą wykorzystać szanse i zminimalizować zagrożenia marginalizacją dzięki wspieraniu swych mocnych stron, w tym rozwijaniu tzw. inteligentnych specjalizacji.

Drugi dzień konferencji poświęcony będzie praktycznym aspektom wspierania innowacyjnej działalności. Przedstawiciele kluczowych dla nowej gospodarki instytucji przedstawią zasady i planowane instrumenty wspierania jej rozwoju w perspektywie finansowej UE 2014 – 2020. Punktem wyjścia do dyskusji będzie raport poświęcony barierom rozwoju innowacyjnej gospodarki w Polsce. Następnie zaprezentowane zostaną przykłady inicjatyw i projektów o charakterze strategicznym, wzmacniających regionalne „inteligentne specjalizacje” w obszarach: edukacji i przygotowywania kadr (Małopolska Chmura Edukacyjna, Europejska Akademia Gier, infrastruktury nowej gospodarki (Regionalne sieci szerokopasmowe) oraz budowy  kreatywnego, proinnowacyjnego środowiska (Centrum Kreatywności i Dizajnu, Śląsko-Małopolski System Energetyki Prosumenckiej). Forum będzie również miejscem dyskusji nad wyzwaniami organizacyjnymi i technologicznymi, ale też szansami na promocję Krakowa i Polski dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań podczas Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się w 2016 roku w Krakowie.

Klamrą spinającą V Forum Nowej Gospodarki będą wystąpienia czołowych doradców Prezydenta i Premiera RP. Obrady zainauguruje Olgierd Dziekoński, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP i szef prezydenckiego zespołu doradców, przedstawiając priorytety polityki przemysłowej Polski. Z kolei Jan Krzysztof Bielecki, przewodniczący Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów, w wykładzie wieńczącym konferencję zarekomenduje działania służące wyzwoleniu energii polskiej gospodarki.

W imieniu organizatorów zapraszam Państwa do udziału w Forum i aktywnego włączenia się w istotną dla przyszłości nowej gospodarki debatę.

Sławomir Kopeć
Przewodniczący Forum Nowej Gospodarki

 

O forum

Celem Forum Nowej Gospodarki jest zbudowanie trwałej platformy współpracy w trójkącie biznes - nauka - administracja, wspierającej rozwój „nowej gospodarki” w Polsce.

Więcej

Media społecznościowe