To ostatni moment na rejestrację!

XIV Forum Nowej Gospodarki

Katowice 08.06.2018 r. 

Ostatni moment na rejestrację

Laboratorium Innowacji, czyli: 120 ekspertów, 6 warsztatów, 4 projekty kluczowe, spotkanie branżowe, spotkanie biznesowe. Tak będzie wyglądać najbliższa edycja 14. Forum Nowej Gospodarki, które odbędzie się 8 czerwca br. w Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum pod hasłem „Śląskie w drodze na Szczyt Klimatyczny COP 24.”

Chcemy w gronie ekspertów z różnych dziedzin podejść do tworzenia innowacji. To użytkownicy innowacyjnych rozwiązań będą stanowić główny punkt odniesienia. Warsztaty poświęcimy technologiom przyszłości z zakresu energetyki odnawialnej i rozproszonej. Przedstawiciele administracji, nauki oraz biznesu poszukają i wskażą możliwości do realizacji wspólnych projektów z zakresu 6 konkretnych obszarów tematycznych. Na każde spotkanie organizatorzy przewidzieli ok. 90 minut, a efektem wspólnych starań będzie opracowanie: nowego produktu lub usługi.

Efektem Laboratorium Innowacji będzie raport/ekspertyza w zakresie strategii rozwoju i analizy potrzeb sektora energetyki składająca się z opisu 4 nowych projektów dookreślonych na warsztatach.

Informujemy, że zostały jeszcze jedynie 2 dni na rejestrację dla 14. Forum Nowej Gospodarki*

Jeśli jesteś zainteresowany/a, wypełnij ten formularz. 

* Udział w programie jest bezpłatny i możliwa jest rejestracja w oddzielnych modułach programu. 

 Program Forum znajduje się tutaj

Opis warsztatów znajduje się tutaj

Opis projektów kluczowych znajduje się tutaj

Współfinansowane ze środków projektu pt. „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania” realizowanego w ramach Działania 1.3 „Profesjonalizacja I0B” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu Samorządu Województwa Śląskiego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Udostępnij

Rejestracja

Rejestracja XIV Forum Nowej Gospodarki

Więcej

O forum

Celem Forum Nowej Gospodarki jest zbudowanie trwałej platformy współpracy w trójkącie biznes - nauka - administracja, wspierającej rozwój „nowej gospodarki” w Polsce.

Więcej