Podsumowanie XII Forum Nowej Gospodarki

 Za nami obrady XII Forum Nowej Gospodarki. Tym razem grono ekspertów dyskutowało o niskiej emisji i wyzwaniach jakie stawia przed nami walka z tym problemem, a także o gospodarce niskoemisyjnej jako szansie dla rozwoju województw śląskiego i małopolskiego. „Lobbowanie za rozwiązaniami dążącymi do ograniczenia niskiej emisji, za promowaniem gospodarki niskoemisyjnej powinno być naszym celem”, uznali zebrani.

Problem niskiej emisji stał się na tyle uciążliwy, że władze samorządowe Małopolski i Śląska podjęły uchwały antysmogowe, zaś kolejne województwa rozważają wprowadzenie podobnych uchwał. Żeby jednak były one skuteczne, wymagają odpowiednich nakładów finansowych i zmian w legislacji centralnej. – 7 kwietnia przyjęliśmy tzw. uchwałę antysmogową. Proces jej tworzenia trwał ponad rok. Zrobiliśmy tyle, na ile pozwala nam prawo – mówił Michał Gramatyka, wicemarszałek Województwa Sląskiego, inaugurując obrady. Przypomniał, że idziemy śladem innych państw europejskich mających bogate doświadczenia z walką ze smogiem i dlatego polskie zmagania z niską emisją nie wymagają szukania nowych rozwiązań ponad te, które sprawdziły się w Europie w praktyce.

W przekonaniu senatora Adama Gawędy gospodarka niskoemisyjna jest przyszłością Polski. Ale… Żyjemy w regionie bogatym w węgiel kamienny, na którym opiera się krajowa energetyka. Przejście na inne paliwa, droższe od węgla, jest przyszłościowe – podkreślał senator, dodając, że węgiel musi być wykorzystywany właściwie. np. przez systemowe ogrzewanie ciepłownicze. Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach Tadeusz Donocik podkreślał, że jeśli w kolejnych województwach samorządowe uchwały antysmogowe będą opierały się na podobnych zakazach jak na Śląsku czy w Małopolsce, ministrowi energii będzie łatwiej podjąć odpowiednie decyzje. Przypomniał też, że trzeba wypracować czytelne zasady finansowania tych przedsięwzięć, a przechodzenie na gospodarkę niskoemisyjną nie będzie procesem krótkotrwałym.

Karolina Laszczak z Urzędu Marszałkowskiego Województwa również zwróciła uwagę na kwestie finansowania podkreślając, iż samorządy dysponują znacznymi, acz ograniczonym w stosunku do potrzeb środkami. – Małopolska ma na ten cel (w ramach RPO) ok. 420 mln euro, z czego 100 mln euro na likwidację tzw. kopciuchów. To starczy na wymianę maksymalnie 40 tys. kotłów. Tymczasem w regionie takich pozaklasowych urządzeń grzewczych na paliwo stałe jest ok. 0,5 mln (dla porównania; w Śląskiem jest ich ponad 700 tys.).

Uczestniczący w dyskusji zgodzili się, że do walki z problemem niskiej emisji trzeba pieniędzy i społecznego wsparcia. Pierwszych jest za mało, ale na szczęście obywatelskiego zaangażowania nie brakuje. Zdaniem Karoliny Laszczak nie byłoby uchwał antysmogowych w Polsce, gdyby nie działalność organizacji pozarządowych, w rodzaju Polskiego Alarmu Smogowego i jemu podobnych.

Po zakończeniu sesji plenarnej eksperci dyskutowali w ramach kilku paneli tematycznych, gdzie szczegółowo poruszano kwestie merytoryczne związane z problematyką Forum.

Klastry energetyczne zostały pokazane, jako efektywny czynnik integrujący działania antysmogowe, dzięki temu, iż poprzez produkcję energii odnawialnej w skali lokalnej nie tylko przeciwdziałamy zanieczyszczeniu powietrza, ale i podnosimy bezpieczeństwo energetyczne rejonów. W ramach panelu poświęconego tzw. smart city rozmawiano o wpływie innowacyjnych technologii miejskich na jakość powietrza i komfort życia, np. dzięki elektromobilności ale również dzięki wykorzystaniu danych do efektywnego tworzenia struktury drogowej miasta, czy systemu transportu zbiorowego. Podkreślano szerokie możliwości wykorzystania doświadczeń zagranicznych. Była okazja ku temu, gdyż XII Forum towarzyszyła IV Polsko-Niemiecka Giełda Kooperacyjna poświęcona m.in. technologiom efektywności energetycznej oraz odnawialnym źródłom energii.

Podsumowując ustalenia XII Forum Nowej Gospodarki można stwierdzić, iż aby skutecznie walczyć z problemem niskiej emisji potrzeba przede wszystkim zmian legislacyjnych, dostępności środków finansowych oraz kompleksowych działań informacyjno-edukacyjnych. Kluczowe jednak, aby zmagania z niską emisją prowadzone były w ramach ścisłej współpracy międzysektorowej. Tylko wspólne, skoordynowane działania biznesu, nauki i administracji mogą sprawić, iż niska emisja jako „palący problem” będzie stopniowo odchodziła w przeszłość. Niestety, co do tego, że nie będzie to krótka wojna, paneliści i eksperci uczestniczący w XII Forum Nowej Gospodarki nie mieli wątpliwości.

Po obradach dwunastej edycji Forum odbył się tradycyjny rodzinny Piknik Nauki i Kultury. Wystawcy Pikniku zapewnili gościom moc naukowych wrażeń i doświadczalnych inspiracji. Nie zabrakło też atrakcji sportowych i niespodzianek muzycznych. Motywem przewodnim zabawy były działania na rzecz czystego powietrza.

OrganizatorzyPartnerzy/Patroni

Udostępnij