XIV Forum Nowej Gospodarki 08.06.2018

 

O co tu chodzi ?

Forum Nowej Gospodarki jest to makroregionalna idea skupiająca się na rozwoju innowacyjnych technologii w województwach śląskim i małopolskim poprzez spotkania, dyskusje panelowe i wymianę doświadczeń  pomiędzy liderami gospodarki, nauki oraz administracji. Forum służy określeniu skutecznych dróg wspierania najbardziej obiecujących kierunków rozwoju technologicznego i gospodarczego kraju, tak by Polska mogła skutecznie konkurować na rynku globalnym.

Jaka tematyka ?

Najbliższa edycja Forum Nowej Gospodarki odbędzie się pod hasłem „Śląskie w drodze na Szczyt Klimatyczny COP 24.”. Przedstawiciele administracji, nauki oraz biznesu poszukają i wskażą możliwości do realizacji wspólnych projektów z zakresu kilku konkretnych obszarów tematycznych, w tym: gospodarki zasobooszczędnej i energooszczędnej, zielonej gospodarki, gospodarki niskoemisyjnej czy rewitalizacji terenów zdegradowanych.

Dlaczego jestem zaproszony?

Szukamy ekspertów posiadających wiedzę i doświadczenie oraz zainteresowanych rozwojem technologicznym i gospodarczym kraju, tak by województwo śląskie mogło skutecznie konkurować na rynku globalnym.

Jakie mam z tego korzyści?

Forum Nowej Gospodarki…

… zaoferuje Ci możliwość wzięcia udziału w dyskusjach, panelach, warsztatach dotyczących interesującej Cię tematyki,

… pozwoli Ci na wymianę doświadczeń  z liderami gospodarki, nauki oraz administracji,

… połączy Cię z innymi ekspertami, którzy tak jak Ty chcą wspierać rozwój technologiczny i gospodarczy regionu,

…podczas Laboratorium Innowacji będziesz mógł dyskutować z innymi uczestnikami warsztatów poświęconych technologiom przyszłości z zakresu energetyki prosumenckiej i OZE,

…przyczynisz się do opracowania ekspertyzy w zakresie strategii rozwoju i analizy potrzeb sektora energetyki,

… otrzymasz informacje z zakresu gospodarki zasobooszczędnej i energooszczędnej, zielonej, niskoemisyjnej czy rewitalizacji terenów zdegradowanych,

…Podczas sesji plenarnej będziesz mógł porozmawiać z autorytetami branży energetyki o przygotowaniach do grudniowego szczytu klimatycznego w Katowicach oraz zastanowić się czy zbliżająca się impreza i jej problematyka mogą okazać się szansą dla Śląska w zakresie rozwoju zielonej gospodarki,

… otrzymasz szansę współtworzenia działań wokół COP24.

 

 

Aby dołączyć wystarczy, wypełnić ten formularz

* Udział w programie jest bezpłatny

Program Forum znajduje się tutaj 

Współfinansowane ze środków projektu pt. „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania” realizowanego w ramach Działania 1.3 „Profesjonalizacja I0B” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu Samorządu Województwa Śląskiego.

Udostępnij

Rejestracja

Rejestracja XIV Forum Nowej Gospodarki

Więcej

O forum

Celem Forum Nowej Gospodarki jest zbudowanie trwałej platformy współpracy w trójkącie biznes - nauka - administracja, wspierającej rozwój „nowej gospodarki” w Polsce.

Więcej