Jasna wizja rozwoju miasta, umiejętne wykorzystywanie technologii cyfrowych oraz włączanie mieszkańców we współrządzenie, to droga do zmiany miasta każdej wielkości w miasto inteligentne – gwarantujące wysoką jakość życia, oferujące wysokiej jakości usługi publiczne oraz wspierające rozwój nowoczesnej gospodarki. Powiązanie innowacji społecznych, organizacyjnych i technologicznych to szansa na sprostanie narastającym wyzwaniom demograficznym, ekonomicznym czy ekologicznym.

Jak wykorzystać współczesne osiągnięcia technologiczne do poprawy jakości życia mieszkańców, wspierania rozwoju gospodarczego i poprawy efektywności zarządzania miastem? Jak włączać mieszkańców w życie miasta? Co stanowi o  „inteligencji” miasta? Jak polskie miasta są przygotowane do „inteligentnej transformacji”? Jak wdrażać inteligentne rozwiązania nie tylko w dużych miastach, ale też w mniejszych ośrodkach?

Odpowiedzi na te pytania szukać będą uczestnicy IX Forum Nowej Gospodarki, które obradować będzie 25 stycznia 2016 r. w Krakowie w auli Akademii Górniczo-Hutniczej (Budynek A-0 AGH, al. Mickiewicza 30).

Tematem przewodnim IX Forum są gospodarcze i społeczne uwarunkowania przeprowadzania w polskich miastach „inteligentnej transformacji”. Oczekujemy, że efektem debaty będą rekomendacje wskazujące najważniejsze działania, jakie powinni podjąć prezydenci i burmistrzowie, lokalni liderzy opinii oraz środowiska nauki i biznesu, by polskie miasta sprostały wyzwaniom i w pełni wykorzystały otwierające się możliwości.

Podstawą sukcesu inteligentnych miast jest partnerstwo – aby zapewnić integrację i koordynację działań ułatwiających sprostanie wspólnym wyzwaniom, miasta powinny współpracować ze sobą, ale też z partnerami naukowymi oraz dostarczycielami rozwiązań technologicznych. Określenie zasad i możliwych form takiej współpracy (w ramach proponowanej „Karty polskich miast przyszłości”) będzie jednym z wiodących wątków dyskusji w ramach Forum.

 

Media Społecznościowe

O Forum

Celem Forum Nowej Gospodarki jest zbudowanie trwałej platformy współpracy w trójkącie biznes - nauka - administracja, wspierającej rozwój „nowej gospodarki” w Polsce.