Wychodząc naprzeciw potrzebom makroregionu Polski Południowej Forum Nowej Gospodarkitworzy publiczną debatę poświęconą określeniu kierunków rozwoju gospodarki makroregionu w perspektywie nadchodzących lat.

Forum Nowej Gospodarki jest miejscem dyskusji o technologii i innowacji w kontekście strategii EUROPA 2020. Impreza pozwala na wymianę doświadczeń pomiędzy światem nauki, biznesu oraz administracji. Ponadto promuje pomysły na innowacyjne firmy.

Jednym ze szczególnych pól współpracy  w ramach Forum jest rozwój kapitału intelektualnego, w tym nauki oraz sektora B+R, a więc obszarów dających szansę na podniesienie poziomu konkurencyjności makroregionu Śląska i Małopolski wobec innych metropolii w Polsce i w Europie.

Wszystkie edycje Forum Nowej Gospodarki organizowane są w ścisłej współpracy i pod patronatem władz samorządowych, firm otoczenia biznesu oraz śląskich i małopolskich uczelni wyższych. Odbywają się także pod patronatem honorowym Prezydenta RP oraz wielu ministerstw.

W czasie Forum na przemian w Krakowie i Katowicach organizowane są ogólnopolskie kongresy, będące miejscem spotkań liderów gospodarki, nauki i administracji; makroregionalne konferencje, debaty publiczne z udziałem mediów oraz spotkania Klubu Nowej Gospodarki.

Planuje się, że łączna liczba uczestników we wszystkich założonych edycjach sięgnie nawet 12 000 osób. Adresatami Forum są przedstawiciele  administracji samorządowej, firmy z sektora IT i energetyki, instytucje finansowe, sektor nauki, a także młodzi przedsiębiorcy, absolwenci i studenci zainteresowani prowadzeniem innowacyjnej działalności gospodarczej.

O forum

Celem Forum Nowej Gospodarki jest zbudowanie trwałej platformy współpracy w trójkącie biznes - nauka - administracja, wspierającej rozwój „nowej gospodarki” w Polsce.

Więcej

Media społecznościowe